Hurtigruten går rekordbra

Foreløpige tall fra Hurtigruten viser at selskapet trolig vil få et overskudd på flere titalls millioner kroner for 2014.

På vei fra Tromsø

Hurtigruteskipene frakter flere passasjerer og mer gods.

Foto: Robert Greiner

– Tredje kvartal i fjor er tidenes beste kvartal. Selskapet får første overskudd siden begynnelsen av 90-tallet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam til NRK.

Han sier at årsregnskapet vil vise et overskudd på titalls millioner kroner.

Han peker på flere årsaker til den gode utviklingen:

  • Spareprogrammene som er gjennomført i selskapet de siste årene virker.
  • Passasjerene bruker mer penger om bord, og belegget er spredt mer over året.
  • Eksplorerskipet «Fram» leverer sitt beste år noen gang.
  • Hurtigruten har gjennomført en gunstig refinansiering av sine lån.

Rom for forbedringer

Men det er rom for forbedringer. På årsbasis er belegget på skipene 63 prosent.

– Det gir mye rom for å fylle opp kapasiteten. Øker vi passasjertallet med 1 prosent, gir det store ringvirkninger også langs kysten, sier Skjeldam til NTB.

Hurtigruten frakter også mer gods. Skjeldam sier at godstrafikken mellom Tromsø og Kirkenes har økt med 20 prosent det siste året.

– Målretta arbeid og samarbeid med Norlines er årsaken til økningen. Særlig har økningen vært stor på transport av fisk, sier hurtigrutesjefen.


Nye eiere

I desember i fjor overtok det britiske investeringsfondet TDR Capital 90 prosent av selskapet og erstattet norske toneangivende aksjonærer som Trygve Hegnar og Petter Stordalen.

Konsernsjefen sier seg fornøyd med de nye eierne som ifølge Skjeldam både er dedikerte til selskapet og vil investere for framtiden.

Det ligger ikke an til å endre konseptet for det tradisjonsrike selskapet som inntil for få år siden var dominert av nordnorske aksjonærer. Selskapet henter i dag 20 prosent av omsetningen fra avtalen med staten som sikrer sjøbåren godstrafikk langs kysten og 80 prosent som en reiselivsaktør.

Ikke masseturisme

– Det er denne blandingen som er det unike med Hurtigruten, og som vi skal fortsette med. Skal vi klare oss i en global konkurranse må vi skille oss ut. Vi skal ikke falle for fristelsen å bli et lavprisselskap og gå inn i masseturisme. Vi leverer et kvalitetsprodukt i et høykostland, sier Skjeldam.

Skjeldam mener politikerne må på banen for å gi forutsigbarhet i avgiftsregimet i havnene for å få mer gods på kjøl.

– I dag er det liten forutsigbarhet. Hver havn kan justere havneavgiften som det passer dem. Politikerne må sørge for forutsigbare havneavgifter for å utvikle godstrafikk til sjøs, sier han til NRK.