Hurtigbåtruter innstilles

Hurtigbåt (rute 3) fra Tromsø kl. 18.10 til Skjervøy fredag innstilles på grunn av værforholdene. Hurtigbåten med avgang fra Harstad kl. 13 og kl. 17 fredag innstilles på grunn av værforholdene. Det samme gjelder hurtigbåten fra Tromsø kl. 13.45 og kl. 16.15. Troms fylkestrafikk henviser passasjerer fra Harstad til siste avgang kl. 19.30. Denne båten vil betjene alle destinasjoner.
Hurtigbåten fra Tromsø kl. 13.45 og kl. 16.15 er også innstilt. Reisende til Brøstadbotn, Engenes og Harstad henvises til avgangen fra Tromsø kl. 20.30. Reisende til Finnsnes bes benytte rute 4 med avgang Tromsø kl. 16.15 (utsettes fra kl. 16.00). Mer informasjon på tromskortet.no.