Hunder med sår og skruer i hundehuset. Nå nektes bedriften å ha hunder

Mattilsynet har vært på 14 tilsyn hos en hundebedrift i Gratangen. Nå blir han nektet å ha hunder.

To av hundene os ble solgt

MISTER HUNDENE: Hundebedriften i Gratangen får ikke lenger lov til å ha hunder.

Foto: Privat

– Hundeeieren har hatt for dårlig oppfølging av syke og skadde hunder, hundene har hatt for dårlige boforhold og valpestellet har ikke vært godt nok, skriver Kjersti Sandnes, seksjonssjef for Mattilsynet i Midtre-Hålogaland i en e-post til NRK.

Mattilsynet har jevnlig vært på tilsyn hos hundebedriften i Gratangen i Troms siden sommeren i 2019. Bedriften tilbyr blant annet hundesledeturer til turister.

I september i fjor aksjonerte Mattilsynes mot bedriften. Det var avisen Fremover som først omtalte aksjonen.

De tok med seg flere valper etter den første aksjonen. De har senere fulgt hundeholdet tett. Siden sommeren i 2019 har de utført totalt 14 inspeksjoner hos bedriften.

I juli 2020 ga Mattilsynet hundeeieren delvis aktivitetsnekt, ved at han måtte redusere hundeholdet til 45 hunder og sørge for at alle fikk god nok oppfølging.

Blant kravene de stilte var det å gi hundene tilfredsstillende mosjon, følge opp helsa til syke og skadde dyr, samt sørge for at hundehusene var tilfredsstillende.

I tillegg fikk eieren forbud mot å drive med avl eller valpeoppdrett.

Hund med dårlig tannhelse

TANNSTEIN: Dette er en av flere hunder Mattilsynet fant med tannstein og rødme i tannkjøttet.

Tispe med sår

TISPE MED SÅR: Mattilsynet fant dette såret på bakbeinet til en av tispene.

Planke med spiker

PLANKE MED SPIKER: Mattilsynet fant denne planken i hundegården. De mener den er farlig for hundene, som kan skade seg på den. Hundeieren hevder overfor NRK at det var en av hundene som hadde dradd planken frem og at den senere ble fjernet.

Lus fra hund

LUS FRA HUND: Mattilsynet fant også lus på i alle fall én av hundene. Hundeier hevder overfor NRK at han har gitt hundene lusebehandling.

Ble ikke bedre

Mattilsynet var på nye tilsyn, både i november og i januar. Dommen etter tilsynene er krass.

– Du fikk fortsette med ei redusert hundehold i håp om at du ville klare å drive hundeholdet innenfor rammene i dyrevelferdsloven. Det har du ikke klart. Hundene er påført alvorlige påkjenninger og belastninger også gjennom høsten 2020, skriver de blant annet i sitt vedtak om å gi hundeeieren fullstendig aktivitetsnekt.

– Avgrensninger i hvor mange hunder du får ha har vist seg å ikke føre frem. Et fullstendig aktivitetsforbud er derfor nødvendig, for å sikre dyra mot framtidige påkjenninger, skriver de videre.

Det betyr at hundeeieren ikke får lov til å eie hunder før Mattilsynet gir han ny tillatelse. Forbudet blir gjeldende fra 15. februar.

Altfor streng reaksjon

Hundeeierens advokat, Ingar Kuoljok, sier til NRK at de kommer til å påklage Mattilsynets vedtak.

– Det er en veldig streng reaksjon. I utgangspunktet mener jeg det ikke er grunnlag for såpass treng reaksjon. Det er et veldig inngripende tiltak som vil gi min klient store økonomiske tap, sier advokaten.

– Men mattilsynet er veldig tydelig på at ting ikke har blitt bedre siden juli i fjor?

– Vi deler ikke den oppfatningen. Vi mener en del av de faktiske forholdene i saken kan bestrides, sier Kuoljok.

Blant annet gjelder det reglene for hvor varme hundehus som er nødvendig.

– Tidligere har min klient hatt korthårede hunder med litt andre behov. Det han har igjen nå er polarhunder som tåler å leve ute i lave temperaturer, sier Kuoljok.

I mai i fjor ble hundebedriften anmeldt til politiet av dyrevernsorganisasjonen Noah.

– Vi hadde fått en del henvendelser på denne bedriften, fra forskjellige kilder. Det gikk generelt på dårlig hundehold, og stemmer med rapporten fra Mattilsynet, sier leder i Noah, Siri Martinsen.

Når det gjelder politianmeldelsen fra Noah, er den ferdig etterforsket og nå sendt til påtaleansvarlig for vurdering.

Advokat Kuoljok har ikke mottatt dokumentene i den saken, og ønsker derfor ikke å uttale seg om det.

Kaldt og vått

KALD OG VÅT: Tora Marie Lie mener uteområdet for hundene er for dårlig drenert, og at hundene sto lange perioder i gjørme og vann. Eieren selv mener det ikke stemmer.

Foto: Privat

– På tide at noe skjer

I mars i fjor begynte Tora Marie Lie å hjelpe med hundeholdet på frivillig basis. Lie så fort at ting ikke var slik hun mente de burde være.

– Forholdene var rett og slett ikke gode nok. Hundene var tynne. De hadde mye tannstein, en del av dem hadde tannkjøttbetennelser. Mange av dem hadde sår. De sto ute i gjørmebasseng, og hundeeieren gjorde ingenting med det, sier hun.

Hun mener det er riktig at Mattilsynet har gitt hundebedriften aktivitetsnekt.

– Det er på tide at noe skjer. Nå håper jeg at hundene kommer i trygge hjem som tar dem godt imot. Men det er ikke bare, bare å ta imot en hund fra den eieren De bærer preg av det de har opplevd, sier Tora Marie Lie.

Tora Marie Lie

SOLGTE 43 HUNDER: Tora Marie Lie hjalp blant annet hundebedriften med å selge 43 hunder da Mattilsynet ba eieren om å redusere hundeholdet. Lie klarte å selge alle hundene på tre uker. – Heldigvis var det veldig mange som ville hjelpe. Jeg satt på telefonen til alle døgnets tider, forteller hun.

Foto: Privat