Hun har jobben 1300 lærlinger ønsker seg

Av 1300 lærlinger som søker om plass i Statoil hvert år, får kun 130 plass. Av dem havner 14 på Melkøya ved Hammerfest. Og en av de få var Kimberley Acevedo.

Kimberley Acevedo er lærling i Statoil

Kjemi- og prosesslærling Kimberley Acevedo viser Høyre-politiker Henrik Asheim hva jobben går ut på. Her på Melkøya utenfor Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det å faktisk få den bekreftelsen på at jeg var nå tatt inn som lærling var helt fantastisk. Jeg var i ekstase, det sier Acevedo som er kjemi- og prosesslærling.

Men hadde politikerne fått det som dem ville, hadde hun fått selskap av flere enn det som er tilfellet i dag.

– Må være sitt ansvar bevisst

– Olje- og gassnæringen har en veldig lys fremtid, spesielt her i Nord-Norge og da må det ikke bli slik at de fagarbeiderne som trenger en lærlingeplass ikke får den. Det er næringens eget ansvar å rekruttere og utdanne de arbeidsplassene de selv skal fylle, sier Henrik Asheim fra Høyre. Han mener bedriftene må ta tak:

Henrik Asheim på Melkøya utenfor Hammerfest

Høyre-politiker Henrik Asheim mener at Statoil og andre bedrifter må bli flinkere til å ta imot lærlinger.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Både Statoil og andre olje- og gassbedrifter må være sitt ansvar bevisst for rekruttere til denne næringa også for fremtiden slik at vi har flinke norsk fagarbeidere også for fremtiden, sier Asheim.

– Mye jobb å utdanne nye folk

Men produksjonssjef ved Statoils anlegg i Hammerfest Unni Fjær, forklarer at de tar inne det antallet de selv trenger. Og lar seg ikke styre av politiske virkemidler.

Unni Fjær i Statoil

Unni Fjær i Statoil sier at de ikke lar politikerne diktere, men tar inn så mange lærlinger de har behov for.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er ganske nøye avveielser i forhold til hvor mange vi skal ta, og da vurderer vi først og fremst hva som er bransjens behov, også ser vi på hva vi har kapasitet til å ta igjennom. Det er ganske omfattende jobb å utdanne nye medarbeidere, sier Unni Fjær.

For at den store jobben skal bli gjort, har regjeringen ifølge Henrik Asheim forsøkt å bidra gjennom fler konkrete tiltak.

– Det viktigste vi har gjort er å tre ganger øke lærlingtilskuddet. Det betyr at bedriftene sitter igjen med mer penger for nettopp å kunne følge opp lærlingene, også gjør vi mye på yrkesfag generelt for å fylle det med bedre innhold. Men det er som det alltid er med yrkesfag, et samarbeid mellom den offentlige skolen og det private næringslivet.