Human Rights Watch er bekymret for norske deportasjoner

De mange deportasjonene av asylsøkere over grensa til Russland bekymrer Human Rights Watch, som nå følger situasjonen i Kirkenes nøye.

Storskog grensekontrollsted

Ingen asylsøkere ble fraktet tilbake til Russland i dag, torsdag, men Politiets utlendingsenhet sier uttransportene vil fortsette de neste ukene.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Den planlagte uttransporten av asylsøkere til Russland torsdag ble avlyst, etter at blant annet flere personer flyktet fra Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes.

Men Politiets utlendingsenhet bekrefter torsdag ettermiddag at utsendelsene vil fortsette de neste ukene.

Trolig vil flere hundre asylsøkere bli fraktet tilbake til Russland – samme rute som de kom til Norge.

– Viktig at rettighetene ivaretas

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch er dypt bekymret for det store antall deportasjoner som Norge nå legger opp til.

– Vi har jobbet med flyktningkrisen i Europa i mange år og det er viktig at rettighetene til asylsøkerne blir respektert. Vi ser at asyltilstrømmingen er en stor byrde for Norge, Sverige og spesielt Tyskland, men vi er bekymret for de høye tallene på deportasjoner til Russland, sier Peter N. Bouckaert, leder for krisehåndtering i Human Rights Watch.

Murmansk

Politiets utlendingsenhet sier asylsøkere de neste ukene vil bli returnert til Russland og den arktiske byen Murmansk.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Russland dømt for utsendelse

Russland ble i oktober i fjor dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å ha deportert tre syriske statsborgere til Syria.

Bouckaert sier Norge har et ansvar for at syrere som uttransporteres ikke sendes tilbake til hjemlandet.

– De fleste av disse personene har kun reist gjennom Russland på transitt og har ingen tilknytning til landet. Dette er en veldig skremmende situasjon for disse familiene. Vi må også huske at Russland er dypt inne i krigen i Syria, og at Russland er en støttespiller for Assad – mannen mange av disse menneskene har flyktet fra, sier Bouckaert.

– Det er uklart hvordan disse menneskene blir behandlet i Russland, og vi jobber nå med å finne ut om personer som blir sendt ut av Norge, til Russland, blir sendt videre til Syria.

I dialog med regjeringen

Human Rights Watch og andre menneskerettighetsorganisasjoner har i lang tid vært i kontakt med de skandinaviske regjeringene – for å finne løsninger på asylkrisen.

asylsøkere

I underkant av 100 personer møtte fram i en markering utenfor Ankomstsenter Finnmark onsdag kveld.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Norge har lange tradisjoner for å ta imot asylsøkere. Vi forstår at situasjonen er vanskelig, men det er viktig at alle forholder seg til internasjonale avtaler, sier Bouckaert.

Norge må sørge for tryggheten

Han påpeker at Murmansk er en by med begrenset med kapasitet til å ta imot asylsøkere som nå blir deportert.

– Vi snakker her om gravide kvinner og små barn. Norge har et ansvar for å sørge for at mennesker blir returnert til et land som er trygt og der deres rettigheter blir ivaretatt. At folk må overnatte på jernbanestasjonen i Murmansk er uakseptabelt.

– Anser dere Russland som et trygt land?

– Det er opp til Norge å sikre at Russland er trygt for dem som blir returnert.

asylsøkere

Norske myndigheter vil fortsette å transportere ut mennesker over grensa på Storskog.

Foto: Ole-Tommy Pedersen, Ole-Tommy Pedersen / iFinnmark.no / NTB scanpix