Hopp til innhold

Høyre vil ha kystradio-omkamp

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) forsvarer nedleggelsen av Vardø Radio. Finnmarksrepresentanten for Høyre på Stortinget, Laila Davidsen, varsler omkamp.

Vardø Radio, Per-Willy Amundsen, Laila Davidsen
Foto: NRK / Scanpix / Høyre

Stortingsrepresentantene Janne Sjelmo (Sp), Kirsti Bergstø,(SV), Sveinung Rotevatn (V) og Rasmus Hansson (MDG) har fått svar på sine spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) om Telenors omstridte nedlegging av kystradiostasjonene i Vardø, Florø og Tjøme.

Amundsen ser ingen grunn til å kritisere Telenor. Han skriver, utdrag:

«Lokalkunnskap har i løpet av de siste tiårene blitt mindre betydningsfulle i beredskapssammenheng, da nye moderne tekniske løsninger kan erstatte disse.»

----

«Jeg føler meg svært trygg på at moderniseringen av Kystradioen vil være til det beste for all ferdsel til sjøs.»

– Tar ikke kunnskap på alvor

Stortingsrepresentant for SV i Finnmark, Kirsti Bergstø, er ikke fornøyd på svaret.

– Sentraliseringa begrunnes alltid med at man må ha større fagmiljø for å få mere robuste fagmiljøer. Men det betyr alltid å flytte bort kunnskap. Det betyr å ikke ta den kunnskapen som fins rundt omkring i hele landet på alvor.

– Jeg er også skeptisk til at lokalkunnskap er mindre betydningsfullt nå enn før, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) er en av fem representanter som har stilt spørsmål om kystradiostasjonene.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Laila Davidsen, mener at sikkerheten i Barentshavet vil bli dårligere.

– I ei tid med nordområdesatsing og vi skal føre en aktiv nordområdepolitikk så ser det veldig merkelig ut i mine øyne at man går god for den type grep som Telenor her ønsker å gjøre. Jeg tror ikke siste ord er sagt.

Se også: Raser mot å legge ned kystradiostasjoner

Vil forfølge saken

Heller ikke Høyre-representanten går med på at lokalkunnskap ikke fortsatt har stor betydning. Ifølge henne har det vært flere hendelser der lokalkunnskapen har vært viktig. Laila Davidsen vil ikke avfinne seg med svaret.

– Jeg må få de berørte komiteene på Stortinget til å engasjere seg. Jeg kan ikke slå meg til ro med det svaret som Amundsen har gitt.

– Kan dette her være en politisk belastende sak for deg som stortingskandidat til høsten?

– Altså jeg er ikke enig i beslutningen til Telenor. Det er derfor jeg gjør det jeg kan gjennom de kanalene jeg har mulighet til, sier Davidsen.

Justisminister Per-Willy Amundsen har ennå ikke besvart det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad. (A).

Arbeiderpartirepresentanten skriver at det har vært et politisk mål at kompetansen knyttet til forvaltning og beredskap skal styrkes gjennom større tilstedeværelse i nord.

Sjåstad mener at nedleggelsen i Vardø går på tvers av dette.