Høyre-velgere mest positiv til fiskeoppdrett

Selv om motstanden til oppdrettsnæringa er stor i nord, er det Høyre-velgerne som er mest positiv til flere oppdrettsanlegg.

Torskeoppdrettsanlegget til Storfjord Torsk like utenfor Furuflaten i Nord-Troms.

Illustrasjonsbilde: Oppdrettsanlegget til Storfjord Torsk ved Furuflaten i Nord-Troms.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I undersøkelsen utført av InFact for NRK har folk i Troms og Finnmark blant annet blitt spurt om sin holdning til fiskeoppdrett, og hva de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Totalt deltok 1.222 personer i undersøkelsen.

Ser man på partitilhørighet, er det flest Høyre- og Frp-velgere som mener det bør åpnes for flere oppdrettsanlegg. 39,6 prosent av Høyre-velgerne og 33,6 prosent av Frp-velgerne har svart dette.

Velgernes holdning til oppdrett

Hva er din holdning til oppdrett i Nord-Norge?

A

Frp

H

KrF

V

SV

Sp

Rødt

MDG

Andre partier

Ville ikke stemt/vet ikke

Totalt

Det er passe i dag

39,4

32

29,5

37

37,9

28,1

33,7

32,5

9,4

23,1

33,2

33,5

Det bør åpnes flere anlegg

25,4

33,6

39,6

15,2

13,8

4,5

14,5

18,8

23,1

17,9

22,1

Antall anlegg bør reduseres

23,9

22,7

14,1

39,1

41,4

50,6

44,2

62,5

65,6

46,2

30,5

32

Vet ikke

11,3

11,7

16,8

8,7

6,9

16,9

7,6

5,0

6,3

7,7

18,4

12,4

Tallene er i prosent.

Tallene viser totalt sett at mindretallet av de spurte mener det bør åpnes for flere oppdrettsanlegg. Ser man på aldersfordelingen, er den yngste aldersgruppen mer positiv til fiskeoppdrett enn de eldre.

Sp-velgere overrasker

Professor i statsvitenskap, Kjell Arne Røvik synes ikke tallene er uventet, men det Senterparti-velgerne svarer overrasker professoren.

– 44 prosent gir uttrykk for at de kunne tenke seg mindre oppdrett, mens bare 14 prosent ønsker ekspansjon. Det er litt overraskende tatt i betraktning at Senterpartiet oppfattes ikke bare som bondens parti, men også kystens parti, sier Røvik.

Næringsvennlig parti

At Høyre og Fremskrittspartiets velgere ønsker mer oppdrett mener ikke Røvik er særlig overraskende.

– Det er særlig Høyre-velgerne som skiller seg ut. Opp mot 40 prosent synes det bør gis mer gass i oppdrett, og slik gjenkjenner man Høyre som et næringsvennlig parti som er på lag med oppdrett og havbruk generelt.

Fremskrittspartiet ligger ikke langt etter, men i motsetning til Høyre finnes det mange her som ønsker å redusere antall oppdrett.

– Faktisk synes 23 prosent av Frp-velgere det, så de er langt mer delt på midten enn hva Høyre-velgerne er, sier Røvik.