Hopp til innhold

HØYESTERETT: Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes

Høyesterett slår dermed fast at Norge har suveren rettigheter over kontinentalsokkelen i Smutthullet. – En unik dom, sier førstestatsadvokaten.

Snøkrabbe i Høyesterett

HØYESTERETT: Statsadvokat Lars Fause, påtale Per S. Johannessen og advokat Oddbjørn Slinning under Høyesteretts behandling av snøkrabbesaken tidligere i høst.

Foto: Stian Strøm / NRK

En fersk dom i Høyesterett har opphevet en dom fra tingretten i Øst-Finnmark som har vært avgjørende for norsk suverenitet over kontinentalsokkelen i Smutthullet.

Saken gjaldt et litauisk rederi og skipperen om bord, som begge hadde blitt ilagt forelegg for fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet.

Den litauiske båten hadde vært ute på et tre uker langt tokt da den la til havn i Båtsfjord for å laste av om morgenen den 15. juli i fjor.

Rettssak om ulovlig snøkrabbefiske

TINGRETTEN: Saken har vært fulgt med interesse fra både nasjonale etater, så vel som internasjonal interesse. Under tingrettens behandling av saken, var representanter fra Kystvakta og Analyseenheten til stede.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Store verdier

Kapteinen hadde med seg en lisens fra landbruksdepartementet i Latvia. På vårparten hadde han og mannskapet oppholdt seg i Båtsfjord for å gjøre klart til fangsten.

De seilte først til Kirkenes for å bunkre, så gikk turen videre til Smutthullet. Der satte de ut teiner i lenke i vannet. På norsk side fanget de til sammen 80.340 kilo snøkrabbe til en verdi av 2.530.710 kroner.

Kystvakten fulgte nøye med på fartøyets bevegelser. Da båten la til havn, ble den inspisert. Det ble starten på en rettsprosess som har vært fulgt med argusøyne langt utenfor landegrensene.

Den litauiske krabbefiskeren ble først frifunnet i tingretten. Denne dommen ble senere opphevet av lagmannsretten, og er altså nå behandlet av Høyesterett.

Smutthullet

På kartet ser man Smutthullet hvor den litauiske båten hadde fisket krabbe. Konsekvensen av dommen er at Norge, med støtte fra Høyesterett, kan skrive lover og regulere området.

Foto: NRK

– En unik dom

Norske myndigheter har tidligere uttalt at motparten er en liten brikke i det store bildet.

Førstestatsadvokat Lars Fause som har ført saken for retten sier til NRK at han ikke har lest hele dommen, men har fått resultatet av Høyesteretts behandling.

– Hva betyr denne dommen?

– Den er unik med å fastslå at Norge har suveren rettigheter over kontinentalsokkelen i Smutthullet. Det er første gang det blir slått fast av Norges høyeste domstol. Det andre betyr at det ikke er konflikt mellom norsk strafferett og folkeretten, sier Fause til NRK.

I klartekst betyr dette at Norge kan gi lover og regler for kontinentalsokkelen, og i dette tilfelle for regulering av snøkrabbe som lever på havbunnen. Og dette er viktig, fordi snøkrabbe er en voksende næring i nord som det er internasjonal interesse for.

Men samtidig er det også spekulert i om dette handler like mye om olje og gass, som det gjør snøkrabbe.

Snøkrabbe

I denne saken har det store spørsmålet vært regulering av snøkrabbe som mange anser som svært verdifull. Men den litauiske krabbefiskeren som sto tiltalt for å ha fanget snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel har hele tiden vært en liten brikke i det store bildet. Det har norske myndigheter også uttalt.

Foto: Ksenia Novikova / NRK