Hopp til innhold

Høyesterett tar Karasjok-saken

Striden om hvem som eier Karasjok skal opp i Høyesterett. Det har ankeutvalget bestemt.

Med knappest mulig flertall kom Utmarksdomstolen fram til at det er innbyggerne i fellesskap som eier grunnen i kommunen.

Dagens grunneier FeFo anket dommen. Det gjorde også en gruppe samer som mener at bare samer er grunneiere, ikke innbyggere som har en annen familiebakgrunn.

Saken skal avgjøres i storkammer med 11 dommere. Det skjer bare når Høyesterett mener saken er spesielt viktig eller komplisert.

Flere saker om lokale rettigheter i Finnmark har vært for retten, helt opp til Høyesterett, men Karasjok-saken er den hittil største og viktigste. Den ventes å få store konsekvenser for hvordan man bedømmer rettighetsforholdene i Kautokeino og Tana, som står for tur.