Hopp til innhold

Høyesterett har talt: Reindrifta får ikke eie Stjernøya

Reindriftssamenes bruk av Stjernøya hadde ikke vært tilstrekkelig omfattende og dominerende til å gi dem krav på eiendomsrett gjennom alders tids bruk, står det i dommen.

Første sak i utmarksdomstolen.

STJERNØYA: Saken om Stjernøya var den første som kom opp til behandling i Utmarksdomstolen. Her er partene i saken på befaring på øya.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Høyesterett skriver i sitt sammendrag av dommen at reindriftsamer, som hadde benyttet Stjernøya utenfor Altafjorden som sommerbeite i en årrekke, ikke får medhold i at de var eiere av deler av øya.

Videre står det at:

«Staten hadde utøvd eierråderett over Stjernøya siden 1700-tallet, og de fastboende hadde også benyttet øyas utmarksressurser. Reindriftssamenes bruk av Stjernøya hadde på denne bakgrunn ikke vært tilstrekkelig omfattende og dominerende til å gi dem krav på eiendomsrett gjennom alders tids bruk».

«Det kunne heller ikke legges til grunn at reindriftssamene hadde vært de opprinnelige besitterne av øya. De hadde da ikke ervervet eiendomsrett etter prinsippene om okkupasjon av eierløst land».

Stjernøya-saken har vært omfattet med stor interesse, fordi det var den første saken av sitt slag som gikk gjennom det nye rettsystemet som ble etablert med Finnmarksloven.

Sara-gruppens representanter utenfor Norges Høyesterett

Sara-gruppens representanter utenfor Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Skuffet

– Vi er selvfølgelig skuffet, sier Mikkel Johansen Sara, i Sara-gruppen, som tapte saken om eiendomsrett for deler av Stjernøya. Han vil gå gjennom dommen før han kommenterer ytterligere.

Per Mikkelsen Bals i Stjernøya reinbeitedistrikt er for tida på reinmerking, og kunne ikke kommentere ytterligere enn at han tar saken til etterretning. Han har ikke fått lest gjennom dommen, og vil avvente å komme med videre kommentar.

Fefo-direktør Jan Olli i FeFo er fornøyd med avklaringen, og sier til NRK:

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått en avklaring. Det er en viktig prinsipiell dom, og vil ha stor betydning for det videre arbeidet.

– Når det gjelder utfallet av saken, så tar vi det til etterretning. Vi har ingen følelser for eller imot. Vi har ikke noe mot at andre skal ha rettigheter på FeFo-grunn,og dersom det finnes dokumentasjon på det, så ønsker vi at de rettighetene anerkjennes, sier Olli.

– Men der det ikke finnes den dokumentasjonen, er det rettsapparatet som skal avgjøre, sier Olli.

Jan Olli

- Vi har vært forberedt på alle mulige utfall, sier direktør i Finnmarkseiendommen (Fefo) Jan Olli.

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Kunne ha tjent millioner på avgifter

To ulike samiske grupper har kjempet for eiendomsrett på Stjernøya. Sara-familien ville ha deler av det Finmarkseiendommen eier i dag, mens Reinbeitedistrikt 25 krevde alt.

Hvis de hadde fått medhold, kunne de tjene milioner på avgifter fra gruvedriften på øya. En seier ville dessuten ha stor prinsipiell betydning:

– Hvis reineierne skulle få medhold i denne saken, vil det sette spørsmålstegn ved Finnmarkseiendommens rett både til å eie og til å forvalte grunn i Finnmark, sa professor i rettsvitenskap ved UIT – Norges arktiske universitet, Øyvind Ravna, i august.

Også Høyesterett fremhever sakens prinsipielle viktighet.

Kravene om Stjernøya ble først avvist av Finnmarkskommisjonen i 2012. Begge gruppene tok saken videre til Utmarksdomstolen, som også avviste reineierne. Alders tids bruk ikke er nok for å kreve eiendomsrett, het det i dommen fra august i fjor.

Per Mikkelsen Buljo utenfor Norges Høyesterett

TIL KAMP: Per Mikkelsen Buljo i Stjernøya reinbeitedistrikt fulgte saken i Høyesterett i august. I dag kom dommen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark