Høyesterett frifinner «mannen som ikke kan straffes»

Mannen fra Alta som har begått over 70 lovbrudd dømmes ikke til tvungent psykisk helsevern.

Mannen som ikke kan straffes - redigert

Mannen, som har diagnosen paranoid schizofreni, har vært tiltalt for flere titalls lovbrudd, deriblant identitetstyverier, hærverk og innbrudd.

Foto: André Bendixen / NRK

– Jeg er ikke i tvil om at han er tilfreds med dommen, sier forsvarsadvokat Arne Gunnar Aas, som ikke har snakket med klienten sin etter at dommen kom 28. november.

Mannen har begått over 70 lovbrudd og har vært omtalt som «mannen som ikke kan straffes», fordi han har blitt regnet som strafferettslig utilregnelig på grunn av paranoid schizofreni og psykoser.

Selv har han uttalt at det var «litt kult» å være ansett som utilregnelig og ha frikort til å kunne utføre lovbrudd uten konsekvenser.

På bakgrunn av de gjentatte lovbruddene ble han likefremt dømt til tvungent psykisk helsevern i Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett, i forbindelse med en lovendring som har åpnet for at utilregnelige gjengangskriminelle kan dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Likevel har Høyesterett nå frifunnet mannen, fordi de mener han ikke overskrider terskelen som ligger til grunn for tvungent psykisk helsevern.

Historisk dom

Etter at mannen i 20- årene har anket dommen to ganger, har Høyesterett bestemt at altaværingen heller skal få alternativ behandling.

Lars Fause

– Det har vært riktig av påtalemyndigheten å reise sak mot vedkommende, sier Lars Fause.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Det er første gang at en sånn sak bringes for landets øverste domstol. Sånn sett vil denne dommen gi presedens for fremtidige saker, sier statsadvokat Lars Fause.

Fause sier dommen vil være et viktig verktøy for påtalemyndigheten i fremtiden.

– Det som er positivt med dommen for påtalemyndigheten, er at den klargjør alle de viktige elementene for å reise fremtidige saker mot personer som begår gjentatte kriminelle handlinger, sier han.

Behandling ved UNN

Etter pågripelsen i november 2016 har mannen vært innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Advokat Arne Gunnar Aas.

– Det å dømme noen til tvungen psykisk helsevern er et nokså inngripende, så klienten min er nok fornøyd med resultatet, sier Aas.

Foto: Ingvild Bjørklund Wangen / NRK

– Påtalemyndigheten har hentet en uttalelse fra sykehuset, som viser en bedret tilstand for tiltalte. Det ble avgjørende for frifinnelse i Høyesterett, sier Fause.

Mannen skal nå få behandling på Åsgård sykehus (UNN).

– Og det er på frivillig grunnlag. Den domfelte har ønsket å motta et slikt behandlingstilbud, sier forsvarsadvokat Arne Gunnar Aas.

Statsadvokat Lars Fause presiserer imidlertid at hvis mannen fra Alta begår flere kriminelle handlinger kan det opprettes ny sak, som også kommer fram i høyesterettsdommen:

«Han vil ikke lenger være i en situasjon der han, slik han selv har uttrykt det, vil ha «frikort» til å kunne utføre lovbrudd uten konsekvenser.»

– Sykehuset har også gitt informasjon om dette til mannen, sier Fause.