Hopp til innhold

Høyesterett avviser anken til bedrageridømte reindriftsutøvere

To reindriftsutøvere ble i lagmannsretten dømt til fengsel for blant annet å ha imitert rovdyrskader på reinsdyr for å få erstatning. De anket til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

Påstanden fra Økokrim var at reindriftsutøverne hadde imitert nakkebitt, strupeskader, bittskader og kloskader på dyrene, for å få erstatning.

Foto: Veterinærinstituttet

– Dette er en viktig avgjørelse i en alvorlig sak, sier statsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

Like før nyttår kom slutningen fra Høyesteretts ankeutvalg om at Høyesterett ikke vil fremme anken i rettssaken om imitasjon av rovdyrskader.

Dermed blir lagmannsrettens dom stående.

Dømt til fengsel

Det var sent i 2015 at Økokrim tok ut tiltale mot de to finnmarkingene – for dyremishandling, reintyveri, og grovt bedrageri.

Mennene var beskyldt for å ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. Til sammen hadde de fått utbetalt over 1,7 millioner kroner for dette i perioden mellom 2010 og 2014, fra Fylkesmannen i Finnmark.

Påstanden var at de hadde imitert nakkebitt, strupeskader, bittskader, og kloskader på dyrene.

De var også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr tilhørende andre reineiere.

Imiterte nakkebitt på reinsdyr

Lagmannsretten mente at reindriftsutøverne hadde jukset til seg rovdyrerstatning ved å påføre falske sår og bitt på egne reinsdyr.

Foto: Statens Naturoppsyn (SNO)

De to reindriftsutøverne ble i september 2016 fullt frifunnet av Indre Finnmark tingrett, men Økokrim anket store deler av dommen til Hålogaland lagmannsrett.

Her ble den ene av de to tiltalte – en mannlig reindriftsutøver i 30-årene – dømt til ubetinget fengsel i to år og fem måneder.

Den andre – en mannlig reindriftsutøver i slutten av 20-årene – ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder.

Vil ikke se flere slike saker

Begge anket dommen til Høyesterett. De mente blant annet at lagmannsrettens saksbehandling og begrunnelse var mangelfull.

Høyesteretts ankeutvalg mener på sin side at «lagmannsrettens saksbehandling samlet sett uten tvil har vært forsvarlig», og derfor har de nå forkastet anken.

Profilbilde av statsadvokat Hans Tore Høviskeland fra Økokrim.

Statsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland, er fornøyd med høyesterettsbeslutningen.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Det er viktig at de to domfelte er stoppet og at de har fått en lengre fengselsstraff. Saken viser også at denne form for kriminalitet straffes strengt, sier statsadvokat Høviskeland.

Han håper man ikke vil se flere slike saker i framtiden.

– Jeg håper og tror at personer som eventuelt fristes til å begå den form for kriminalitet ser at det reageres strengt mot, og at det blir tatt på alvor og fulgt opp av politiet og påtalemyndighet.

Ikke fornøyd

Ingen av forsvarsadvokatene for de to reindriftsutøverne ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men forsvareren for mannen i 30-årene, Hjallis Bakke, sier til NRK at de ikke er fornøyd med slutningen.

Forsvareren for mannen i 20-årene, Trond Biti, sier at en mulig vei videre for dem nå blir å få vurdert saken i gjenopptakelseskommisjonen.

– Men det kan jeg ikke ta stilling til før jeg har fått drøftet saken skikkelig med min klient, sier han.