De nordligste fylkene på fraværstoppen

Både Troms og Finnmark er i toppen av sykefraværet i Norge. – Ingen grunn til at det skal være slik, for nordlendingene er ikke sykere enn de som bor sørpå, sier fylkesdirektør i NAV.

Syk jente

Sykefraværet må ned i Troms, mener fylkesdirektøren i NAV.

Foto: Igor Borodin / Colourbox

Om ett år må Troms ha fått ned sykefraværet til 5,9 prosent, hvis fylket skal nå IA (inkluderende arbeidsliv)-avtalens mål.

Det er fortsatt en lang vei dit. Sykefraværet i Troms var i 3. kvartal på 6,7 prosent.

– Langt lavere i resten av landet

– Landssnittet er rundt en prosent lavere enn hos oss. Det er ingen grunn til at det skal være slik – nordlendingene er jo ikke sykere enn de som bor sørpå, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms i en pressemelding.

Les hele oversikten for Norge her.

– Det er viktig at ledere og ansatte på alle arbeidsplasser spør seg: Hva kan vi gjøre for å bidra til å få ned sykefraværet? Ofte ser vi ingen direkte sammenheng mellom sykdom og sykefravær. Det handler i mange tilfeller om å bestemme seg for å ta med det friske på jobb, i stedet for å bli hjemme med det syke. Ingen av oss kan yte 100 prosent hele tiden, og det kan heller ingen arbeidsgiver forvente, sier Rudaa.

Troms har hatt en nedgang i sykefraværet fra 6,9 prosent i 3. kvartal 2011 til 6,7 prosent i 3. kvartal i år.

Likevel har Troms fortsatt det høyeste sykefraværet i landet, fulgt av Finnmark (6,6 prosent).

Debatt og dugnad

NAV Troms ønsker å igjen sette fart på debatten om det høye sykefraværet i nord.

– Vi vet at mange arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte gjør en kjempejobb for å forebygge fravær og tilrettelegge på arbeidsplassene. Flere av legene gjør også en viktig innsats, for eksempel ved å benytte stadig flere graderte sykmeldinger. Men for at vi skal nå målet vårt må vi nå ta en skikkelig dugnad som omfatter alle partene i arbeidslivet, oppfordrer Rudaa.

Langtidsfraværet går ned

Det er færre som er sykmeldt i mer enn 26 uker.

Andelen har gått ned til 8 prosent i 3. kvartal i år, mot 8,5 prosent på samme tid i fjor.

Blant de ulike næringene er det helse- og sosialtjenester som har det høyeste fraværet, med 8,8 prosent.

Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting (7,7 %), overnattings- og serveringsvirksomhet (7,2 %) og omsetning/drift av fast eiendom (7,1 %).

Det laveste sykefraværet finner vi innen finansierings- og forsikringsvirksomhet (3,6 %), bergverksdrift og utvinning (3,7 %) og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (4,6 %).

Lavangen høyest, Bardu lavest

Av tromskommunene er det Lavangen som har det høyeste sykefraværet, med 9,7 prosent.

Deretter følger Dyrøy (9,4 %) og Karlsøy (8,7 %).

Det laveste sykefraværet har Bardu (5 %), Torsken (6 %) og Sørreisa (6,3 %).

Stabilt i Finnmark

2. kvartal 2012 har Finnmark et legemeldt sykefravær på 6,6 %, samme nivå som 2. kvartal 2011.

Kvinner har fortsatt et høyt fravær, men vi ser dette kvartalet en nedgang.

Sykefraværet blant kvinner er nå på 8,0 %, mens menn har et fravær på 5,4 %.

Det er reduksjon i flere av de store bostedskommunene (Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø), mens i den største bostedskommunen, Alta, ser vi en svak økning fra 7,2 til 7,6 %.

– Det er gledelig å se at det gode arbeidet fortsetter å bære frukter i Finnmark. Også i 2013 har NAV med partene i IA-rådet lagt opp til en stor satsing på feltet. Å samarbeide for å skape helsefremmende arbeidsplasser i Finnmark er noe med det mest lønnsomme man kan gjøre, sier avdelingsdirektør Dagfinn Gjerde ved NAV Arbeidslivssenter.

Sykefraværet innenfor arbeidsgiverperioden reduseres.

Det er her hovedtyngden av fraværet ligger, noe som gir økte kostnader og tapt arbeidskraft for bedriftene.

– Tilrettelegging, medvirkning og god dialog på arbeidsplassen er nødvendig for å lykkes, sier avdelingsdirektør Dagfinn Gjerde.

Bruk av avventende og gradert sykemelding er viktige virkemidler i dette arbeidet.

De siste tre årene har reduksjon i sykefravær i Finnmark gitt en besparelse på nesten 90 millioner kroner. Dette er bare for folketrygden.

– Slik er det ganske enkelt å regne. Men IA-arbeid handler om mye, mye mer. Om å vinne kampen om arbeidskraft, vekst og fremgang, sier Gjerde.