Hopp til innhold

Forventer at ansatte i Forsvaret må signere etisk kontrakt

Tillitsvalgte, arbeidstakerorganisasjoner og forsvarsledelsen møtes onsdag for å drøfte en ny handlingsplan mot mobbing og trakassering. Hovedverneombudet forventer at ansatte snart må signere en etisk kontrakt.

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i Hæren

– Jeg forventer å få et ark som jeg må skrive under på, sier Hovedverneombud i Forsvaret, Thomas Norman Hansen.

Foto: Ole Sverre Hauglid / Forsvaret

– Jeg forventer at alle i Forsvaret blir ansvarliggjort i forhold til hvordan man oppfører seg på jobb, sier hovedverneombud Thomas Norman Hansen til NRK.

Hansen forventer at Forsvarets etiske regelverk i fremtida blir som en kontrakt for de ansatte.

– Jeg ser for meg at det blir en opplæring som alle må igjennom. Også forventer jeg å få et ark som jeg må skrive under på, at jeg stiller meg bak de etiske retningslinjene, sier Hansen.

– Jeg tenker at når jeg gjør det, så stiller jeg meg bak det, og jeg aksepterer de betingelsene for å jobbe i Forsvaret.

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i forsvaret

Hovedverneombud i Forsvaret Thomas Norman Hansen har klare forventninger til Forsvarets handlingsplan.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Les også: Håper ikke varslingssaker gjør at unge velger vekk førstegangstjenesten

Tar tid å endre kulturen

Hovedverneombudet er klart på at varslingssakene i Forsvaret både har gjort noen med dem internt og med Forsvarets omdømme.

Men han trekker samtidig frem at Forsvaret allerede jobber med problematikken.

Vi må fortsette med det langsiktig arbeid, og tåle at dette tar tid. Vi må endre kulturen og det tar tid, sier Hansen.

Ifølge Hansen har Forsvaret allerede etiske retningslinjer, men han sier disse er fordelt utover forskjellige type dokumenter.

Vi trenger å samle det på et sted og vi trenger å være litt mer spisset inn mot det vi ønsker å oppnå når kommer til forebygging av mobbing og trakassering, sier han.

NRK har den siste tiden skrevet om flere varslingssaker i Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er klar på at de må bli bedre på både forebygging og hvordan de håndterer varslene.

Les også: Arbeiderpartiet vil stramme inn: – Ingen kan bli forfremmet før en varslingssak er ferdig

Montasje som viser Nils-Ole Foshaug fra Arbeiderpartiet og bilder fra varslingssaker i Forsvaret
Montasje som viser Nils-Ole Foshaug fra Arbeiderpartiet og bilder fra varslingssaker i Forsvaret

Flere ting som må avklares

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, sier han har forståelse for at arbeidet med handlingsplanen har skjedd relativt raskt så langt.

– Men samtidig er det noen av punktene som ligger i planen vi tenker det trengs en lengre prosess på, og man må sørge for at de prosessene går riktig for seg før man konkluderer, sier han.

Bongo nevner blant annet punktet om etablering av en sentral varslingsenhet i Forsvaret.

– Vi er enig i at man skal ha en sentral varslingsenhet. Men vi få avklart en del spørsmål rundt hvordan den skal styres og ledes, før vi støtter opprettelsen i den formen forsvarstabben har foreslått, sier han.

Les også: – Trenger voksent befal med utdanning

Møte om seksuell trakassering i Forsvaret
Møte om seksuell trakassering i Forsvaret

Bongo sier at de i all hovedsak er fornøyd med signalene de har fått så langt, og håper det blir gode prosesser rundt de punktene de ikke er helt enige i så langt.

– Det er viktig at de som blir berørt av den nye planen blir hørt og får mulighet til medvirkning, sier han.

Torbjørn Bongo

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, er klar på at enkelte punkter i planen trenger en lengre prosess før man konkluderer.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Retningslinjene må gjelde for alle

Forbundslederen er spesielt fornøyd med handlingsplanens fokus på forebygging av mobbing og trakassering, og mener det er viktig at det gjøres en god jobb med å utarbeide og implementere gode etiske retningslinjer i Forsvaret.

– Og jeg tenker at de retningslinjene må gjelde for Forsvaret i sin helhet, fra de vernepliktige og opp til toppen, sier Bongo.

Men Bongo er klar på at man må se nærmere på hva som skjer dersom noen bryter disse.

– Det arbeidet har startet, og det er også ett av de tiltakene vi ønsker å ha en sterk medvirkning på, sier han.

Bongo er også klar på at man må erkjenne at de planene som har vært tidligere, ikke har gitt god nok effekt.

– Det har ikke vært mangel på rapporter med høye tall de siste årene. Når vi nå får ferdig de nye planene, er det særdeles viktig at vi sørger for å holde trykket oppe på gjennomføring i lang tid fremover, sier han.

Les også: Varslingssakene i Forsvaret: Forsvarsombud vil ha tydeligere regler

Tiltalt for misbruk av stilling
Tiltalt for misbruk av stilling

Ett av punktene i planen omhandler alkohol

Forsvarets handlingsplan for å hindre mobbing og trakassering har totalt 20 punkter. Ett av dem dreier seg om alkohol.

– Da oppfatter jeg at det gjelder både skjenkestedene, arrangementer og det gjelder også vernepliktiges tilgang på alkohol, sier Hansen til NRK.

NRK har bedt om et intervju med forsvarsledelsen, men foreløpig vil de ikke si noe om innholdet i handlingsplanen.

– Planen er ikke ferdig, men vil bli offentliggjort når den er klar. Ettersom planen ikke er klar, kan vi heller ta opp tråden når den foreligger, skriver pressevakt Stine Barclay Gaasland i en e-post til NRK.

Les også: Forsvaret selger billig alkohol over hele landet

Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.
Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.