Horne: – Feil kan skje under press

– Dette er svært alvorlig. Men vi må huske på at det er veldig mange som jobber under hardt press nå, og at det dermed kan skje feil som ikke skal skje, sier Solveig Horne (Frp).

Vestleiren / Solveig Horne

INGEN VARSLET: Det ble ikke slått alarm da en gravid 14-årig asylsøker ankom norsk side av russergrensen ved Storskog grensestasjon. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, vil nå se på varslingsrutinene. Den 14-årige jenta er nå innkvartert på Vestleiren (Ankomstsenter Finnmark) i Sør-Varanger nær riksgrensen.

Foto: Cornelius Poppe (NTB Scanpix) / Lars Thomas Nordby (NRK)

Det er viktig at det foreligger gode rutiner for å kunne oppdage sånt, slik at det blir tatt affære.

Dette sier Solveig Horne til at en 14-årig gravid syrisk jente kom til Storskog som asylsøker, sammen med sin 23 år gamle mann.

Jenta ble registrert i politiets system som følge til den 23 år gamle mannen, har NRK fått opplyst.

Likevel slo verken politiet, UDI eller asylmottakets driftsoperatør, Hero, alarm om mulig tvangsekteskap eller seksuell omgang med barn.

Se TV-intervju med statsråden:

Solveig Horne

LOVER ETTERSYN: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp), vil nå se på varslingsrutinene i forhold til mindreårige som kan ha blitt utsatt for tvangsekteskap eller seksuelle overgrep, før de ankom Norge.

Skylder på hardt arbeidspress

Det statlige barnevernet ble først koblet inn etter at de fikk meldinger fra andre på Vestleiren asylmottak.

– Dette er en svært alvorlig sak, sier Solveig Horne.

– Hvorfor ble ikke dette oppdaget i det barnet ankom Norge?

– Det er vanskelig å si. Vi må se på denne enkeltsaken. Men vi må huske på at det er veldig mange som jobber under hardt press nå. Feil kan dermed skje. Det kan det hos oss alle, selv om slike feil ikke skal skje.

– Men det ble raskt tatt affære da dette ble kjent, og det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvaret for barnevernet. De bistår nå UDI, og har sagt at de vil være med å bidra med kompetanse opp mot asylmottakene. Jeg håper at det kan hjelpe i slike situasjoner, svarer Horne.

– Kan dukke opp flere slike tilfeller

– Hvor lenge har du visst om denne saken?

– Et par uker. Vi må være klar over at i den situasjonen vi står i nå, så kan det komme flere slike saker. Derfor er det viktig at er gode rutiner hos UDI, sier Horne.

– Hvorfor flere saker?

– Fordi vi er advart mot at tidlig- og tvangsekteskap er noe som foregår i de landene som asylsøkere kommer fra.

– Må ha øynene oppe

– Hva gjør du for å sikre at dette ikke skjer igjen?

– Stortinget har bevilget penger til å få barnevernsfaglig kompetanse i arbeidet som Utlendingsdirektoratet gjør. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet stiller med personell og veiledning til UDI. Disse skal ha et godt samarbeid for å ivareta de barn som trenger slik hjelp.

– Det viktigste av alt er at det er gode rutiner. De som jobber i den tidlige fasen på mottakene må ha øynene oppe, at de har fokus på at slikt kan skje – at de raskt tar kontakt med barnevernet slik at de er raskt på plass på asylmottaket når slikt tilfelle oppdages.

Nyheter fra Troms og Finnmark