Hopp til innhold

Klimaanlegg vil varme opp deler av laksefjord

Enorme mengder oppvarma vann skal ut i den nasjonale laksefjorden når gass fra Snøhvitfeltet omdannes til klimavennlig energi. Fjorden blir et gigantisk eksperiment, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

Felicia Halvorsen Kåsereff

Hun har på et vis har vokst opp i Repparfjord. Bestefaren til Felicia Halvorsen Kåsereff var en ivrig laksefisker og tok Felicia med på isfiske og fjellturer fra hun var liten. I 2014 kjøpte hun hytte ved fjorden.

Foto: Lotte Sandnes / Speysisters

Felicia Halvorsen Kåsereff er en av de mange fiskerne som har glede av å kunne fiske laks i Repparfjorden og i Repparfjordelva.

– Jeg bruker å si at min første laks ga meg et større kick enn å få barn, sier Kåsereff mens hun ler.

Men den nasjonale laksefjorden er under press. Barents Blue er et industriprosjekt til flere milliarder kroner som skal produsere ammoniakk.

Ammoniakk som skal bli klimavennlig drivstoff til skip. Verdens første og største ammoniakkfabrikk er under planlegging ved Repparfjorden.

Dette har Statsforvalteren stilt spørsmål ved. Bekymringen er at plasseringen vil komme i konflikt med både en trua nordatlantisk laksestamme og reindriftsnæringa.

De sier at utslipp av oppvarmet vann kan få store økologiske konsekvenser og negative virkninger for livet i fjorden.

Hva slags konsekvenser anlegget vil få for Repparfjorden, er ennå ikke klarlagt.

– Men det er jo klart at hvis det påvirker laksefisket, vil det ikke bare gå ut over meg personlig, sier Kåsereff.

Felicia Halvorsen Kåsereff

Laksefiske er en stor hobby for Felicia. Hun forteller at hun stort sett bruker hele ferien sin inne ved Repparfjorden, nettopp for å fiske laks.

Foto: Lotte Sandnes / Speysisters

Skal pumpe vann i fjorden

I dette tilfellet er det snakk om at det skal brukes sjøvann fra fjorden til kjøling.

Barents Blue vil bestå av tre ammoniakkfabrikker, med felles hjelpesystemer.

Disse tre fabrikkene vil til sammen benytte 129 000 kubikkmeter med vann i timen, som igjen pumpes ut i fjorden med en temperatur som ligger på 14–18 grader. Rundt 10 grader varmere enn vannet i fjorden.

For å illustrere kan vi benytte svømmebasseng som målestokk. Vannet fra fabrikkene tilsvarer nærmere 52 svømmebasseng med vann i timen (slik regnet vi dette ut).

Hva vil egentlig skje hvis man pumper ut denne mengden oppvarmet vann i fjorden?

Frode Vikebø, Havforskningsinstituttet.

Det kan bli mer mat for lokale fiskelarver, fordi økt planktonproduksjon kan stimulere næringsnettet. Det forklarer Frode Vikebø, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Frode Vikebø, forsker fra Havforskningsinstituttet, sier at dette kan få betydning for biologien i fjorden ved at det kan føre til økt planktonproduksjon.

Men vil laksen reagere?

– Umiddelbart så kan jeg ikke se hvordan dette skal ha en betydelig påvirkning på den lokale laksestammen, sier Vikebø.

Forskeren forteller at dette har vært diskutert før, som en ønsket stimulering av norske fjorder.

– Det er jo dette som omtales som en kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypere vann i fjorder.

Han sier dette med et forbehold, da han ikke har fått anledning til å bruke modeller for å se hvordan dette påvirker fjorden.

Les også: Aksjonistene pakker ned: Hammerfest stopper arbeidet med Nussir

Aksjonister pakker ned lavvo i Repparfjorden 1. oktober 2021
Aksjonister pakker ned lavvo i Repparfjorden 1. oktober 2021

Bekymret for villaksen

Norske Lakseelver på besøk på Boen Gård Norske Lakseelver på besøk på Boen Gård

– Vi er veldig bekymra for villaksen, den er svært presset fra mange hold nå, sier Torfinn Evensen. Han er generalsekretær i Norske Lakseelver.

Foto: Kjell Inge Søreide / Kjell Inge Søreide

Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, er skeptisk til utbyggingen av anlegget. Han sier at de er bekymret for villaksen, som kom på rødlista i fjor høst.

– Vi mener at nasjonale laksefjorder ikke skal være et laboratorium for noen en av de viktigste artene vi har i Norge, nemlig den atlantiske villaksen, sier Evensen.

Han sier at økt temperatur kan føre til algeoppblomstringer, eller at andre arter som pukkellaks vil trives bedre.

– Her må vi i så fall følge nøye med og følge med på studier fra andre områder hvor det har vært påvirkning med høye vanntemperaturer.

Skal konsekvensutredes

NRK har vært i kontakt med Malene Sandøy, Kristian Magnus Jensen, Tom Eirik Jacobsen og Siri Melberg fra Horisont Energi. Dette er selskapet bak Barents Blue.

De forteller at det jobbes med en konsekvensutredning der de simulerer temperatureffekten og mulig påvirkning av livet i fjorden.

– Det skal gjøres konsekvensutredninger for de punktene som er framlagt i det godkjente planprogrammet, forteller kvartetten.

Utredningene skal gjøres av Akvaplan-niva.

Horisont Energi

Denne illustrasjonen viser hvordan ammoniakkanlegget Barents Blue kan bli seende ut.

Foto: Horisont Energi / Tek 3D

Kristian Magnus Jensen forklarer at den ammoniakken som skal produseres som blå er nøyaktig det samme sluttproduktet som produseres ved hjelp av grønt hydrogen.

Han sier at for å produsere grønn ammoniakk i forhold til antatt forbruk i framtiden, trenger man enormt store mengder elektrisk energi som man ikke har i dag. Alternativet med blå ammoniakk brukes fordi man har store mengder gass tilgjengelig, for å produsere ren ammoniakk.

– De energiformene en har tilgjengelig i dag for å nå klimamålene er gass og elektrisitet, men det kan hende det kommer nye teknologier som erstatter dette innen 2050.

Gassen som skal brukes i produksjonen, hentes fra Snøhvitfeltet.

Det man gleder seg til

Felicia forteller at laksefiskerne ved Repparfjorden vil følge med på saken.

– Det vil jo ikke være sikkert at det påvirker fjorden eller laksefisket på noen måte. Da er det jo selvfølgelig en fordel med at det blir flere arbeidsplasser og penger inn til kommunen.

Nå gjør hun seg klar til ferie på hytta ved Repparfjordelva.

– Jeg gleder meg til å nyte de fire ukene som kommer, i elva. Og så håper jeg det får bli sånn hvert år framover til jeg blir gammel.

Felicia Halvorsen Kåsereff

Nå er hun klar for ny fiskesesong. Mange eventyr venter nå på Felicia Halvorsen Kåsereff i Finnmarks lakseelver.

Foto: Lotte Sandnes / Speysisters

Les også: Miljøvernere sier nei til miljøvennlig drivstoff

Therese Hugstmyr Woie
Therese Hugstmyr Woie