Hopp til innhold

Her vil regjeringen ha mer oppdrett – men kommunen er ikke spurt

Regjeringen ønsker mer oppdrett i fjordene, men ber ikke kommunene om å si sin mening.

Oversiktsbilde Alta, sett fra Saga

Forskere fra blant annet Havforskningsinstituttet har tidligere sagt at Altafjorden (bildet) og fjordene i Troms og Finnmark er å anse som kjerneområder for bestanden av atlanterhavslaks. Sammenhengen mellom økt oppdrett og problemer med lakselus, blant annet på villaks, er vel dokumentert. Likevel er ikke kommunene bedt om å si sin mening til regjeringens forslag som er sendt på høring.

Foto: Marte Lindi

– Man svarer ikke på et sånt type spørmål med å øke ytterligere.

Hun er sansynligvis langt fra den eneste ordføreren som føler at hun ikke bli hørt, Laila Davidsen i Alta.

Laila Davidsen

Laila Davidsen er ordfører i Alta kommune som er vertskap for den verdenskjente villakselva Altaelva. Derfor synes hun det er feil at kommunene ikke bes om å si sin mening når regjeringen vil tillate mer oppdrett i fjordene. Hun er en av ordførerne som har sett seg lei på problemene i oppdrettsnæringa.

Foto: Robin Mortensen

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet er å tillate fem prosent - om lag 60.000 tonn mer oppdrett i anleggene langs kysten fra neste år.

– Vi må ta på alvor de problemene vi har i dag først, sier SVs representant i fylkesutvalget, Johnny Ingebrigtsen, da de i går med stort flertall i Fylkesutvalget i Finnmark valgte å stemme nei til regjeringens foslag.

Høringsfristen er satt til 1. oktober, men på lista over instanser som blir bedt om å si sin mening finner man ikke en eneste av landets kommuner.

På tross av at Alta kommune er innehavere av det som av forskere er sagt å være en av verdens viktigste lakseelver og villaksbestander, er ikke de bedt om å si sin mening.

– Jeg synes dette er en fremgangsmåte som er bekymringsfull. Det er jo vi i kommunene som kjenner dette på kroppen. Når det kommer til sjø mister vi myndighet, og det har vi lenge ment det burde gjøres en endring på, sier Altaordfører Laila Davidsen.

Er representert gjennom fylket

Fra nærings- og fiskeridepartementet får NRK opplyst at de anser kommunene som representert gjennom fylkeskommuner og Nettverket for fjord- og kystkommuner.

Så lenge det ikke er særlige forhold tilknyttet et spesifikt sted, tas ikke kommunene med i høringsrunden. Til det er de rett og slett for mange, får NRK opplyst.

I Alta er i alle fall ordfører Laila Davidsen klar på at hun ikke ønsker mer oppdrett i kommunens fjorder.

– Nå må regjeringen ta seg en time-out fra oppdrettsøkningen og stille krav. De har tenkt å stille krav til de som vil øke, men de bør heller stille krav til alle oppdrettere som driver i dag - med det oppdrettsvolumet de allerede har.

Lakselus

Bildet viser mer enn 35 lakselus på ryggen på en hannlaks tatt i Altaelva i høst av Paul Kristian Olaussen, mangeårig guide i elva. Det er slike eksempler som har fått ordføreren i Alta til å si nei til mer oppdrett, men regjeringen ber ikke om kommunens mening når de foreslår å tillate mer oppdrett fra neste år.

Foto: Paul Kristian Olaussen

Vil stoppe vekst i Finnmark

NRK har i forrige uke fortalt om mer enn en dobling i antallet oppdrettere som har sett seg nødt til å gjennomføre våravlusning med medikamenter bare i Troms og Finnmark. Samtidig er det i august for første gang er sendt en beskjed til Mattilsynet om nedsatt følsomhet for kjemikaliene hos lus i Finnmark.

På tross av luseadvarsler gjennom sommeren og en økende frykt for resistens, har likevel fiskeriminister Elisabeth Aspaker et ønske om å gi oppdretterne langs hele kysten muligheten til fortsatt å øke oppdrettsvolumet, og har derfor sendt forslaget på høring.

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønsker å tillate fem prosent - om lag 60.000 tonn mer oppdrett i anleggene langs kysten fra neste år, men på listen over høringsinstanser finner man ikke en eneste av kommunene langs kysten.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Men da Fylkesutvalget i går skulle si sin mening til regjeringens forslag, var det et stort flertall for å si nei til ytterligere vekst i oppdrettsnæringa i Finnmark.

Likevel har man heller ikke fra fylkeskommunalt hold bedt om kommunenes råd, før man tok en avgjørelse.

Derfor synes ordfører i Alta, Laila Davidsen, at det er ekstra spesielt at kommunene ikke bes om å si sin mening. Hun er en av ordførerne som har sett seg lei på problemene i oppdrettsnæringa.

– I 2011 fikk Troms og Finnmark en økning på fem prosent med bakgrunn at det ikke var noen luseproblematikk her. Siden da har det vært en en relativt dramatisk økning enkelte steder. Med også det første eksempelet på at lusa kan bli resistent mot behandling, opplever vi situasjonen som dramatisk. Det forteller meg at man ikke svarer på et sånt type spørsmål fra regjeringen med å si ja til å øke ytterligere, sier Davidsen.

Siste fra Troms og Finnmark