Hopp til innhold

Holder ikke mål på samisk og kvensk

Det nye storfylket Troms og Finnmark skal også få et samisk og et kvensk navn, men de som er foreslått holder ikke helt mål, forteller en forsker til Aftenposten. Det samiske navneforslaget er Dávvin, og skal bety «lengst nord», men det er ikke grammatisk korrekt. Det kvenske navneforslaget er «Ruija» og skal bety «nordlyslandet» eller «det nordligste». En betegnelsen som har vært brukt både om hele Norge og om kystområdene i Troms og Finnmark.