Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Helseministeren vil at helseforetakene skal betale for styrkingen av luftambulansetjenesten i nord etter at et ambulansejetfly plasseres i Tromsø og et ambulansehelikopter skal være i Kirkenes.

Helseminister Bent Høie

Helseministeren har bestemt at et ambulansejetfly skal stasjoneres i Tromsø for å sikre beredskapen i Nord-Norge.

Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

I et møte med helseforetakene fredag opplyste departementsledelsen at merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel.

– Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell. Oppdraget som er gitt vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier helseminister Bent Høie i ei pressemelding fredag.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier departementet ikke vil ta stilling til hvem som må betale for ekstratiltakene som allerede har vært satt inn.

– Helseforetakene har ansvaret for luftambulansen, de må sammen med Luftambulansetjenesten og Babcock jobbe videre med de spørsmålene, sier statssekretæren til NRK.

– Kan koste pasientene dyrt

Fagforbundet reagerer kraftig på at helseforetakene må ta ekstraregninga.

– Dette er en komplett skandale. Krisa i luftambulansetjenesta går nå ut over sykehusenes ordinære drift, og dermed rammer den pasientene. Pasientene i nord rammes nå dobbelt opp, først ved at de har fått et uholdbart luftambulansetilbud, og dessuten ved at det blir mindre ressurser til sykehusene, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, i en pressemelding.

– Det er helt uholdbart at det er sykehusene, og dermed pasientene, som må bære ekstrakostnadene ved et skandaløst anbudssystem. Anbudssystemet skulle føre til lavere kostnader, men nå ser vi at det kan koste sykehusene og pasientene dyrt.

Også Arbeiderpartiet reagerer:

– Først lar Bent Høie det skure å gå i månedsvis, mens pasienter i Nord-Norge har fått forlenget reisevei til behandling. Når han nå setter inn kompenserende tiltak, er det altså de samme pasientene som skal betale regningen. Dette er totalt uakseptabelt, sier Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet.

Tiltakene fra Høie ble presentert 18. desember etter flere uker med redusert drift i luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

Etter at fem fly ble satt på bakken valgte Fylkeslegen i Troms og Finnmark å heve beredskapen. Både Helse Nord og Luftambulansetjenesten satte krisestab. Situasjonen har nå bedret seg.

Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet) tar av fra Bodø
Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF

Nyheter fra Troms og Finnmark