Høie slakter Altas sykehusrapport – igjen

Rapporten konsulentselskapet Oslo Economics gjorde for Alta kommune om sykehusplasseringen i Vest-Finnmark, får ingen støtte av helseminister Bent Høie.

Bent Høie

HAR BESTEMT SEG: Fastholder at akuttsykehuset i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest, selv om en rapport bestilt av kommunestyret i Alta, konkluderer med noe annet.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

– Rapporten inneholder betydelige usikkerhetsmomenter, sier Bent Høie.

Helseministeren sikter til rapporten som konsulentselskapet Oslo Economics nylig la fram om hvor det er mest hensiktsmessig å bygge et nytt sykehus i Vest-Finnmark. Analysen konkluderte med at det ikke bør bygges et nytt sykehus i Hammerfest, noe Helse Nord mener er mest fornuftig.

Rapporten som er bestilt av kommunestyret i Alta, anbefaler at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark utredes og at et akuttsykehus mest sannsynlig bør bygges i Alta.

Også da rapporten ble lagt fram i oktober fortalte Bent Høie til NRK at den ikke kom til å rokke ved sykehusstrukturen i Finnmark.

Støtter beslutningen til Helse Nord

Trine Skei Grande

Venstre-leder Trine Skei Grande, stiller spørsmål til helseministeren om hvordan han egentlig vil forholde seg til rapporten om sykehusstrukturen i Finnmark, bestilt av kommunestyret i Alta.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Venstre-leder Trine Skei Grande har nå spurt ministeren om hvordan han vil forholde seg til analysen som er bestilt av Alta kommune.

  • "På hvilke måter vil helseministeren forholde seg til analysen fra Oslo Economics som entydig viser at nytt sykehus for Vest-Finnmark bør lokaliseres til Alta, og hva vil helseministeren pålegge av nye utredninger overfor Helse Nord RHF for lokalisering av nytt sykehus i Vest-Finnmark, for å være sikker på at valgt sykehusstruktur er til det beste for pasientene?", Trine Skei Grande, leder av Venstre.

I sitt svar viser helseministeren til beslutningene Helse Nord har gått inn for, og mener det er gjort på bakgrunn av omfattende utredninger og at flere arbeidsgrupper har jobbet for å gi befolkningen et best mulig helsetilbud i framtiden.

– Helse Nord og Finnmarksykehuset har gjennomført omfattende utredninger og planer for hvordan dette skal møtes, og har nå konkrete prosjekter for å utvide spesialisthelsetjenestetilbudet både i Alta og Karasjok, sier Høie.

Hammerfest sykehus

HER SKAL SYKEHUSET LIGGE: Helseminister Bent Høie vil ikke flytte sykehuset fra Hammerfest, til tross for en ny rapport som viser at det er god samfunnsøkonomi å flytte det til Alta.

Foto: Stian Strøm / NRK

Mener Alta-rapporten er for svak

Da Oslo Economics la fram sin rapport for kommunestyret i Alta, la de ikke skjul på at konklusjonen hadde betydelige usikkerhetsfaktorer, og helseministeren mener rapporten er for tynn, sammenlignet med Helse Nord sitt eget arbeid.

– En kort rapport fra et konsulentbyrå som er utført på oppdrag fra en av de berørte kommunene rokker ikke ved dette solide arbeidet, sier Bent Høie.

Leder av Finnmark Venstre, Leif Vasskog, mener også dette svaret til Høie ikke kom som noen overraskelse.

– Svaret er som forventet. Vi hadde et håp om at man skulle ta det her på alvor da man fikk en rapport fra Oslo Economics, men dessverre er det ikke noe som har endret synspunktet til Høie, sier Vasskog som mener det er pasientene i Finnmark som vil lide av dette.

Grunnstein til Alta Nærsykehus

HAR STARTET BYGGING: Helseminister Bent Høie og sametingspresident Aili Keskitalo la ned grunnsteinen for det nye nærsykehuset i Alta i oktober.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Analysen inneholdt mangler

Selv om analysen til konsulentselskapet inneholder mangler, mener Vasskog den likevel må tas på alvor. Det medisinske miljøet har imidlertid vært skeptisk til rapporten fordi den ikke er bygd på kunnskap fra fagmiljøene, og at de forholder seg til det som er bestemt.

– Man må også huske at de medisinske miljøene som er involvert her har interesse av å bevare sine egne arbeidsplasser i Hammerfest og andre steder. Det riktige vil være å få en uavhengig evaluering, så man ikke har usikkerhetsmomenter som det her med å sikre egen arbeidsplass, sier Vasskog.