Hogger fredet skog

Vil lage turistvei.

Hogde trær i Stabbursdalen nasjonalpark
Foto: Stabbursdalen Grunneierforening

Stabbursdalen Grunneierforening raser mot Fylkesmannens miljøavdeling.

Årsaken er at de nå har startet nedhugging av den fredede furuskogen i Stabbursdalen for å bygge en 6 kilometer lang turistvei.

Leder for Stabbursdalen Grunneierforening, Åge Persen er opprørt.

6 kilometer vei

– Jeg må nesten få lov å bruke et stygt ord; det ser jævlig ut. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at norske miljøvernmyndigheter kunne gå løs på den skogen de selv har vurdert så viktig at de har gått inn og fredet området.

Her har bygdefolk i generasjoner tatt så godt vare på sitt område at norske myndigheter har sett på området som verneverdig, raser Persen.

Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Finnmark har begynt arbeidet med å oppgradere den 6 kilometer lange veien fra Stabbursnes til Lombola i Stabbursdalen.

Årsaken er at de vil gjøre området mer tilgjengelig for turisme. Veien går gjennom et område som er fredet på grunn av furuskogen som er verdens nordligste.

Furutre felt i Stabbursdalen nasjonalpark.

Et av furutrærne.

Foto: Stabbursdalen Grunneierforening

– Ikke gjort noe galt

Stabbursdalen Grunneierforening har talt 170 furutrær som er hogd ned, men Ørjan Werner Jenssen ved fylkesmannes miljøvernavdeling sier de ikke har gjort noe galt.

– I forhold til vernebestemmelsene, er det i utgangspunktet fredet, og i tillegg innføres det jo en rekke andre strenge bestemmelser.

Ørjan Jenssen

Jenssen avviser at hogsten er ulovlig, men har stoppet arbeidet.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Så er det en del som er direkte unntatt vernebestemmelsene, herunder vedlikehold tilknyttet etablert vei. Furuskogen som er hogd er hogd med den hjemmelen, sier Jenssen.

Trekors stanser arbeidet

Åge Persen hevder også at dette er et område med samiske kulturminner som nå står i fare for å bli rasert

– Veien går da gjennom et område som tidligere var hellig, på norsk Kirkegårdsskogen. En av mine bestemødre fortalte at da hun var lita, og flytta til området, var det en del trekors i dette området. Det er helt utrolig at norske myndigheter kan finne på noe sånn da, mener Persen.

Disse opplysningene gjør nå at miljøvernavdelingen foreløpig vil stoppe arbeidet med veien.

– Det er noe som vi tar veldig alvorlig. Vi har i dag stoppet arbeidet som pågår, i påvente av at sametinget er tilgjengelig til å ta stilling til realitetene i dette, og forhåpentligvis ta en befaring, sier Ørjan Werner Jenssen.