Hopp til innhold

Historisk arrestasjon etter ulovlig snøkrabbefiske

2,5 millioner kroner i inndragning, og 15 000 kroner i bot til skipperen er resultatet etter at Norge for første gang har innbrakt en båt for ulovlig fiske etter snøkrabbe i smutthullet i Barentshavet.

snøkrabbe

Det er første gang politiet har en sak mot et snøkrabbe-fartøy i Øst-Finnmark.

Foto: Lidunn Mosaker Boge, Nofima

– Det er en spesiell sak, det er første gangen Norge bruker sokkelkravet for å arrestere et fiskefartøy som har fisket i internasjonalt farvann. Så det er en veldig viktig prinsipiell sak for norske myndigheter, sier seniorkonsulent på fiskeriavdelingen til Kystvakta, Roger Andreassen.

Roger Andreassen

Seniorkonsulent på fiskeriavdelingen til Kystvakta, Roger Andreassen, sier at dette er en spesiell sak.

Foto: PRIVAT

I helga ble for første gang en båt brakt inn for ulovlig fiske med bakgrunn i Norges og Russlands avtale om at havbunnen også i det internasjonale farvannet ved smutthullet i Barentshavet tilhører dem, på hver sin side av delelinjen.

– Millionverdier

Politiet i Finnmark opplyser at dette er den første saken de har mot et snøkrabbe-fartøy i Øst-Finnmark. Straffen for dette foreløpig enestående lovbruddet er nå bestemt.

– Skipperen på den litauiske båten har fått et forelegg på 15.000 kroner, og inndragningsforelegget til rederiet er på 2.5 millioner kroner, sier politijurist Jens Bernhard Herstad.

Snøkrabbefisket er i stor vekst, og å sikre disse verdiene er viktig for Norge, mener Harald Sakarias Hansen, forsker på Fridtjof Nansens Institutt.

Jens Bernhard Herstad

Politijurist Jens Bernhard Herstad.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det er viktig å vise at her er det ikke fritt fram, det er nok en del som har spekulert i å prøve seg frem og se om norske myndigheter vil reagere. Det er viktig å slå ned på dette og si at dette er våre ressurser, dette er et område hvor Norge og Russland kan fiske, og sikre de fremtidige milliardverdiene som vil komme, og de betydelige verdiene som allerede er der av snøkrabbe, sier han.

Ser mot Svalbard

Avtalen Norge nå for første gang har brukt for å ta inn et fiskefartøy kan bli kontroversiell fremover. For norske myndigheter mener Norge har krav også på krabben på sokkelen utenfor Svalbard.

– Da smutthullet ble stengt for båter som ikke er fra Russland eller Norge, er det en del latviske og litauiske båter som har sett etter andre områder hvor de kan fiske. De ser da mot Svalbard. Snøkrabben er i full fart på vei mot Svalbard, og det er ventet at det vil bli store bestander der i løpet av kort tid. Det er allerede båter som har begynt, og nå har Latvia ratifisert Svalbard-traktaten, sannsynligvis med tanke på å kunne fiske snøkrabbe, sier Sakarias Hansen.

Og jo større interessen for å fiske snøkrabbe blir i områdene rundt Svalbard, jo mer vil det haste for Norge å ta en beslutning om hvordan fisket skal forvaltes, mener han.

Snøkrabbe

Forvaltningen av snøkrabbefiske i områdene rundt Svalbard er noe Norge må ta tak i, mener Sakarias Hansen.

Foto: Marit Rein, Nofima