Historia kan skrives om

Nye arkeologiske funn gjør at den nordnorske historia kan skrives om. Det mener arkeologer ved Universitetet i Tromsø.

Kveøya utgraving (dobbel)
Foto: Kristine Østvold / NRK

Landsdelens største utgraving foregår på Kveøya i Troms og der har arkeologene gjort nye, spennende funn, sier prosjektleder Ingrid Sommerseth.

Dyrkingslag
Foto: Kristine Østvold / NRK

- I det vi kaller et dyrkingslag, har vi funnet brente bygg korn som kan dateres til bronsealderen, 1000 år før Kristus.

Det betyr at det var jordbruk allerede i bronsealderen i Nord-Norge og på Kveøya.

Ny forbindelse

Kveøya bro
Foto: Kristine Østvold / NRK

Statens Vegvesen bygger i dag ei bru over til Kveøya og i den forbindelse har arkeologer drevet utgravinger.

- Vi drev med utgravinger også i fjor og skal være ferdig i år.

Dette er de største jernalderutgravingene i nær historie, sier Sommerseth.

De finner ikke store potteskår eller pilspisser, men strukturer som viser blant annet at det var langhus på stedet. Etter stolpemerkene å dømme og målinger var huset så langt som 22 meter.

Kokegroper

Arkeologene har også funnet svært store kokegroper på Hunstad. Gropene er så store at du kan grille eller koke hele dyr der.

- Vi kan bare spekulere, men kanskje dette var et sted hvor de samlet flere familier og lagde mat sammen ved spesielle anledninger.

Kveøya utgraving (enkel)
Foto: Kristine Østvold / NRK

Det sier arkeolog Johan Arntzen.

- Om kort tid vil det kjøre biler bare noen meter ved siden av denne grava. Du synes ikke det er litt trist da?

- Nei, dette er et overpløyd kulturminner som allerede er skada, så dette har ingen verdi for publikum.

9 millioner

Det har vært 9 arkeologer i arbeid fra Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø. Om få uker skal de være ferdig og da har prosjektet kostet 9 millioner kroner.

- Det som gjenstår nå som vi virkelig er spent på er denne graven her. Vi har bare undersøkt overflaten og kan finne spennende ting lenger ned i laget. Sannsynligvis er dette en grav for to og en sjelden sak, sier Sommerseth.

Hun tror at dette er utgravinger som kommer til å bety mye for forskninga framover.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein