Heving av vrak kan gi svar – men Havarikommisjonen sier nei

Fylkesordfører Knut Werner Hansen mener at vraket etter den savnede fiskeren i Nordreisa bør heves for å få svar på hva skjedde.

reisafjorden, forlis, nordreisa.

Vraket er lokalisert på rundt 21 meters dyp forholdsvis nært land i Reisafjorden. Havarikommisjonen ønsker ikke å heve fiskebåten.

Foto: Klemet Anders Sara

Knut Werner Hansen

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) mener at Havarikommisjonen har en plikt til å undersøke alle sjøulykker der nordmenn antas å ha mistet livet.

Foto: Marita Andersen / NRK

Fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms, vil at Havarikommisjonen skal heve den 34 fots store sjarken som sank ved Maurneset i Skjervøy.

Han mener at heving av båten kan bidra til informasjon om hva som skjedde da fiskebåten forliste for vel to uker siden.

– Jeg tror at dette er det ryddigste å gjøre i denne saken, særlig av hensyn til familien. De har nok et sterkt ønske om at båten skal heves.

52-årige Edgar Leonard Hansen, som var bosatt på Vannvåg i Karlsøy kommune, er antatt omkommet i forliset, som skjedde natt til mandag 18. juli. Han var alene i båten.

– Ikke i aktivt fiske

Havarikommisjonen uttalte til NRK i går at de ikke ønsker å heve båten.

– Årsaken er at båten ikke var i aktivt fiske, sier Håvard Bentsen i kommisjonen.

Ifølge Bentsen hadde saken stilt seg annerledes om båten hadde drevet næringsvirksomhet da den forliste, da sjøloven hadde gjort kommisjonen pliktig til å foreta nærmere undersøkelser.

– Undersøkelsesplikt

Men fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms mener at Havarikommisjonen i henhold til lovverket, har en undersøkelsesplikt i alle sjøulykker med norske passasjerskip og fiskefartøy, der mannskap eller skipsfører har eller antas å ha mistet livet.

– Dette er absolutt et oppdrag som ligger under det mandatet som Havarikommisjonen har, og jeg synes at de bør følge opp saken, sier Hansen, som trolig vil sende et skriftlig brev til kommisjonen vedrørende fiskebåten.

Et økonomisk spørsmål

Dykkere har vært nede ved vraket som er funnet på sjøbunnen ikke så langt fra land, og blant annet sett at det er et hull i skroget. Søk med dykkere og miniubåt har imidlertid konkludert med at fiskeren ikke er i båten.

– Vraket ligger veldig kurant til og det er bare et økonomisk spørsmål om båten skal heves eller ikke. Dette bør Havarikommisjonen ha penger til å gjøre. Det ligger til deres rolle å ta slike oppdrag og jeg synes de må gjøre jobben sin, sier Hansen.

Store letestyrker har lett etter Edgar Leonhard Hansen (52) siden Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fikk melding om at en sjark hadde forlist natt til mandag 18. juli.

I morgen torsdag blir søket etter den antatt omkomne mannen gjenopptatt med fly.