Hopp til innhold

Hevder reineiere blir snytt

Forskere fastlo at det er umulig å dokumentere at reinkalver blir tatt av rovdyr. Men forskningen passer dårlig med norsk politikk og blir tilsidesatt, hevder reineier.

 

Rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Selv forskere klarer ikke å dokumentere hvorvidt rein blir tatt av rovdyr eller ei.

Reineiere har lenge ment at dokumentasjonskravene for rovvilttap er for strenge. Reineier Alf Johansen sier myndighetene ignorerer forskningen som taler for deres argumenter.

 

Et tankekors

– Det som er et tankekors for meg, det er jo at myndighetene selv har vært med å finansiere det prosjektet. Og når det da viser at tallene taler til vår fordel, så synes det ikke som om myndighetene er villige til å legge vekt på det, sier reineier Alf Johansen.

 Reinbeitedistriktet han tilhører, Njeaiddan i Porsanger, deltok i 2000 til 2003 i et forskningsprosjekt i regi av NINA. Og det er disse forskningsresultatene som Johansen mener myndighetene ikke tar hensyn til.

– Vi har utstyrt over 200 reinkalver med radiosender, og fulgte de fra fly, i månedsvis om sommeren. I tillegg har vi folk i fjellet, som var på å fange opp de signalene som kom fra døde kalver, sier han.

Tapte 45 000 dyr

Og kalvene ble funnet, men ofte for sent, forteller Johansen.

– Vi klarte å finne de døde kalvene, men vi klarte ikke å finne dem så fort, at myndighetene godtok det som dokumentasjon. Kadavrene var gjerne oppspist og ødelagt av andre åtselsetere, sier han.

Også rapporten fra NINA fastslår at det er umulig å identifisere dødsårsaken. Ifjor rapporterte reineierne i Finnmark at de hadde tapt omlag 45000 dyr til rovvilt. Storparten var kalver. Men reineierne fikk kun 6000 dyr erstattet. Dette fordi de ikke klarte å dokumentere tapene.