Hopp til innhold

Heter det samefolkets dag eller samenes nasjonaldag?

Navnet skaper stort engasjement i sosiale medier. I 2013 ble NRK politianmeldt av en sint lytter for «feil bruk».

samiske flagg

Samene har eget språk, eget flagg, egen nasjonalsang og en egen nasjonaldag. Men kan samene kalles for en nasjon? Ja, mener ekspertene.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hvert år feirer vi samenes nasjonaldag – eller samefolkets dag om du vil. Feiringen markerer at det for over 100 år siden, den 6. februar 1917, ble arrangert et samisk «stormøte» i Trondheim.

Men de siste årene har diskusjonen pågått både i norske mediehus og i sosiale medier – hva heter egentlig dagen på norsk?

  • Gi din mening nederst i saken!
Sametingspresident Aili Keskitalo

Personlig bruker sametingspresident Aili Keskitalo «samenes nasjonaldag» om feiringen av samene den 6. februar. I en norsk oversettelse på NRK brukes ordet «samefolkets dag», men i oversettelsen på Sametingets egne nettsider brukes «den samiske nasjonaldagen». – Jeg fremførte talen min på samisk og da sa jeg sámi álbmotbeaivi. Hvis jeg selv skulle oversatt det, ville jeg oversatt det med samisk nasjonaldag, sier hun til NRK.

Foto: Sametinget / Arkiv

Sametinget mener offisielt at «samenes nasjonaldag» er det rette navnet å bruke på norsk.

– Det stemmer. Men egentlig bruker vi det samiske navnet, nemlig sámi álbmotbeaivi, som det er på nordsamisk. Det er jo det samiske navnet som er grunnlaget for hele dagen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Støtte fra Språkrådet

Presidenten får også støtte av de norske språkforvalterne.

– Vi bruker selv varianten «samenes nasjonaldag» når vi gratulerer dem med dagen, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

– Både «samenes nasjonaldag» og «samefolkets dag» finnes i lovverk og i det offentlige. Men Sametinget foretrekker nasjonaldag og det ble også brukt i det opprinnelige dokumentet der det ble gjort vedtak om å ha en egen nasjonaldag, forklarer han.

Mange reagerer på ordet «samenes nasjonaldag», fordi de ikke oppfatter at samene har en egen nasjonalstat. Men egentlig er definisjonen av ordet nasjon en gruppe mennesker med felles historie, kultur eller språk.

Nasjon blir brukt i begge betydninger

Daniel Ims
Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef i Språkrådet

– Nasjon blir brukt i begge betydninger. Nasjon knytter seg både til det å ha identitet som folk og det å være et land eller en stat, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

Foto: Moment Studio

Anmeldt til politiet

Kontroversen rundt navnet kommer spesielt til uttrykk når mediene bruker det ene eller andre. NRK har uskrevne retningslinjer om at dagen heter «samenes nasjonaldag». I 2013 ble NRK politianmeldt nettopp på grunn av det.

– NRK bruker samenes nasjonaldag eller samisk nasjonaldag. Det er i tråd med anbefalingen fra Sametinget, sier språkkontakt Knut-Sverre Horn i NRK, som likevel åpner for at begge navnene kan brukes.

Knut-Sverre Horn

Språkkontakt Knut-Sverre Horn i NRK utelukker ikke at man kan bruke både «samenes nasjonaldag» og «samefolkets dag». – Den samiske kommunen Nesseby bruker samefolkets dag. Regjeringen bruker begge deler. Det er med andre ord vanskelig å si at noen av dem er feil, sier Horn.

– Det er ikke feil.

Bruken varierer veldig, også internt i forskjellige redaksjoner. Da NRK i 2014 skulle forklare bakgrunnen til dagen, ble «samefolkets dag» brukt.

Hvis vi sjekker Google, får du over 68.000 treff på «samefolkets dag» og over 53.000 treff på «samenes nasjonaldag».

Fabian Stang feirer Samenes nasjonaldag med samiske barn i Oslo

Hvilken dag feirer tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) med denne gjengen? Kjært barn har mange navn, også samenes egen dag. Hos medieovervåkeren Retriever gir søk over 7000 treff på «samefolkets dag» og 2300 treff på «samenes nasjonaldag»

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Blitt mer bevisst

Hos nyhetsbyrået NTB, som leverer nyheter til nesten samtlige norske medier, har de variert bruken fra år til år. I dere siste artikkel om dagen brukte de «Samefolkets dag», men tenker seg om en ekstra gang når NRK ringer.

– Siden du ringte har vi blitt mer bevisst på det. Vi havner på samme konklusjon som Sametinget og Språkrådet. Vi skal fortrinnsvis bruke samenes nasjonaldag, sier Rune Wikstøl i NTB.

Nobels fredspris 2017 til ICAN.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved statsråd Monica Mæland inviterer til feiring av «samefolkets dag». De viser til at flaggforskriften som beskriver 6. februar som «samefolkets dag» og viser til at dette er Utenriksdepartementets (UD) ansvar. UD igjen viser til at dette er KMDs ansvarsområde. Forskriften om bruk av samisk flagg, skrevet av Sametinget selv, beskriver dagen som «Det samiske folkets nasjonaldag».

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Men uansett om noen bruker det ene eller andre, går det helt fint, ifølge sametingspresidenten.

– Det synes jeg er helt greit. Jeg tror vi alle sammen forstår hvilken dag det er snakk om, sier Keskitalo.

  • Hva mener du er det rette navnet på dagen? Gi din stemme under.
Laster innhold, vennligst vent..