Hopp til innhold

HERO: – Kjenner oss ikke igjen i påstandene fra beboerne

Beboere ved Alta mottakssenter demonstrerte i dag mot det de mener er dårlig behandling fra mottaket.

Demonstrasjon i Alta
Foto: Stian strøm / NRK

– Jeg har ikke noe privatliv. Jeg bor i en korridor og vi har flere rom som ikke har dør. Min kompis må gå gjennom «mitt rom», altså korridoren for å komme til sitt rom. Jeg har sagt ifra til mottaket, uten at noe skjer sier beboer, Khalid Abulwran.

Flyktninger i Alta demonstrerte mot dårlig behandling av mottaket de bor på.

Flyktningene mener at Hero ikke tar nok hensyn til flyktningenes privatliv, og at de derfor opplever stress og føler at de lever i et fengsel. Khalid Abulwran demonstrerte tirsdag.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRk

Lite privatliv, lite fritidsaktiviteter og dårlig behandling fra de ansatte er hvordan beboerne ved Heros mottak i Alta beskriver sin hverdag.

Flere mener også at de ansatte ved mottaket verker opptrer vennlig eller respektfullt overfor beboerne, eller gir dem praktisk informasjon. Det blir ikke tatt hensyn til deres privatliv, og at de derfor opplever stress og føler at de lever i et fengsel.

– De kommer inn uten noen grunn eller forvarsel. Når jeg sover i min seng blir jeg overrasket av at det plutselig står noen over hodet mitt. Khalid Abulwran forteller også at flere ikke turte å demonstrere av frykt for oppholdstillatelse.

Kjenner seg ikke igjen

Mottaksleder, Renate Moe skriver i en e-post til NRK at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen som beboere gir.

– I henhold til påstanden om at de ansatte ved mottaket ikke opptrer vennlig og respektfullt over beboerne, kjenner jeg meg ikke igjen i.

Renate Moe, Mottaksleder ved Alta Mottak

Mottaket ønsker en god dialog med alle sine beboer, men sier at det ikke alltid er slik at de kan innfri ønsker og forventninger. Moe ber beboerne komme til dem for en god dialog.

– Alle beboere ved mottaket skal bli behandlet vennlig og respektfullt, hvis noen føler seg dårlig behandlet er de velkommen til for en god dialog.

Moe skriver at om asylsøkerne i Alta er misfornøyd med mottaket, vil det være nærliggende at de kontakter UDI, som er oppdragsgiver til alle mottak i Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Demonstrerte mot dårlig behandling

Det var både små og store demonstranter som deltok under dagens markering.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Andre forhold som er kritisert

  • Beboerne får verken sykkel eller busskort selv om det er lang vei til offentlige tjenester. Svar fra mottaket: Vi har vært heldig å overta sykler fra innbyggere som ikke lenger bruker sine. På den måten kan vi låne ut sykler til beboere som ikke får dekket buss gjennom UDI. Når det kommer til busskort, dekkes dette av UDI dersom de bor mer enn seks kilometer i avstand fra skolen, og dette er rettet mot dem som har rett til et skoletilbud. Reglene for busskort er ikke satt av Alta Mottak, men er bestemt av norske myndigheter.
  • Blir de syke tar det for lang tid å få møte en lege. Svar fra mottaket: – Vi har en flott Flyktningehelsetjenesten i Alta kommune. Dersom noen trenger hjelp og time til lege, kan de ta kontakt med oss eller direkte til førstelinje tjenesten, slik at de blir satt opp til time.
  • Fysiske og kulturelle aktiviteter er en mangelvare. Svar fra mottaket: – Når det kommer til aktiviteter, har vi faste aktiviteter i Finnmarkshallen 5 ganger i uken, to ganger helsebad i uken, samt at vi også arrangere sesongbaserte aktiviteter. Disse tilbudene er også utarbeidet sammen med Samarbeidsrådet ved mottaket, som består av representanter fra beboerne.