Her mener Miljødirektoratet at selskapet bryter reglene

Bøkfjorden/Finnmark (NRK): Direktoratet påviser flere brudd på tillatelsen for oljeomlasting i Bøkfjorden. Omlasting av russisk råolje skjer nært land og i en lakseførende fjord.

Tilsyn

INSPEKSJON: Isen som her sees tett opp mot skipet kan skade lensene som skal beskytte naturen mot en eventuelt utslipp i fjorden. Bildet ble tatt under inspeksjonen.

Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet var på inspeksjon av oljeomlasting til selskapet Norterminal Kirkenes i slutten av januar i Sør-Varanger kommune.

De skriver at de ser alvorlig på de avvikene som framkommer av inspeksjonen, og krever at selskapet stanser all omlasting.

– For dårlig beredskap

Oljetanker Sarnesfjorden

En oljetanker som venter på last i Sarnesfjorden ved Honningsvåg. Nå er denne omlastingen flyttet til Bøkfjorden

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Direktoratet mener at beredskapen ved eventuelt oljesøl er for dårlig, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad.

– Oljeomlasting er en risikabel aktivitet for miljøet. Da er det viktig at man følger reglene nøye og at når man driver aktiviteten i områder med tidvis krevende værforhold, så må man også ha god beredskap, sier han til NRK.

Selv avviser selskapet at de har for dårlig beredskap og at de har brutt tillaltesen.

Jacob B Stolt-Nielsen

UENIG: Skipsreder og daglig leder i Nordterminal Kirkenes, Jacob Stolt-Nielsen, er helt uenig i kritikken.

Foto: Morten Ruud / NRK

– Denne tilsynsrapporten har kommet som en overraskelse på oss og vi er veldig uenig i det som er skrevet og konkludert. Den saken er helt ny for oss og vi forsøker å opprette en dialog med direktoratet, sier skipsreder og daglig leder i selskapet, Jacob Stolt-Nielsen.

Betydelig mengder is

Naturvernforbundet i Finnmark har tidligere frykter en miljøkatastrofe ved en oljeomlastning i Bøkfjorden i Finnmark vinterstid på grunn av for mye is.

I den nasjonale laksefjorden med et sjeldent fugleliv i Sør-Varanger lastes råolje fra Russland om bord i norske tankere før det fraktes videre utover i Europa.

Under tilsynet viste det seg at det var betydelig mengde is og issørpe som lå tett inntil lensering rundt skipene mens omlastingen pågikk.

Dette mener direktoratet vil påvirke en eventuell forurensningsaksjon. Isen kan ødelegge lenser: Enten store isflak som kan løfte lensene ved press og slippe ut olje, eller tynne flak som kan skjære hull i lensene.

I mørket og i tett snødrev var det i praksis ingen sikt til beredskapsbåten, noe som igjen ville gjort at beredskapen under en eventuell ulykke, ikke ville fungert, mener direktoratet.

Tilsyn med oljeomlasting

OMLASTING: Bruk av lagerskip under omlasting av råolje på denne posisjonen i den lakseførende fjorden er ikke tillat, ifølge direktoratet.

Foto: Miljødirektoratet

For store skip

Miljødirektoratet mener selskapet skal stanse all bruk av lagerskip umiddelbart på grunn av det første avviket, da dette er klart brudd på vilkår i tillatelsen, sier de.

Ifølge tillatelsen kan selskapet drive omlasting av råolje med lagerskip på en del av Bøkfjorden, men selskapet har utført dette i den del av fjorden som ikke er regulert for dette.

Omlasting til lagerskip er en større operasjon med større mengder oljeprodukter enn normal omlasting, og direktoratet er bekymret for at så store skip ligger på svai, og ikke ankret opp under omlastingen i det trange fjordsystemet.

Direktoratet reagerer også på at mannskapet ikke snakket norsk. De opplyste om at de ikke kjente til alle krav og formuleringer i tillatelsen, og at disse heller ikke var oversatt til engelsk.

– Feil av direktoratet

Daglig leder i Nordterminal Kirkenes, Jacob Stolt-Nielsen, mener at de ikke driver med lagringsaktivitet slik direktoratet påstår.

– Vi driver med skip-til-skip omlasting. Dette er ikke lagring, sier han.

Direktoratet kritiserer også beredskapen og nærheten til is.

– Det er helt feil. Vi har antageligvis Norges beste beredskap for enhver oljeinstallasjon som finnes i Norge. Vi har fast ansatt beredskapsvakter under omlasting, tre beredskapsbåter, taubåter, lenser og det siste innen oljeoppsamlingsutstyr. At det ikke er tilstrekkelig er vi uenig i, sier han.

Selskapet har to uker på seg til å gi tilbakemeldinger om faktiske feil i rapporten.

Laster kart, vennligst vent...