Her kommer kjempen

Goliat nærmer seg nå Hammerfest som er siste stoppested før flyteren skal til Goliat-feltet i Barentshavet.

Goliat kommer inn til Hammerfest

Se Goliat på vei inn til Hammerfest fra luften. Video: ENI/News on request

Goliat-plattformen er nå like utenfor Hammerfest.

Etter å ha utført en rekke tester og prøver utenfor Sør-Korea ble plattformen tauet om bord på verdens største tunglastfartøy ved navn Dockwise Vanguard, som har fraktet den til Hammerfest.

– Det er både en gledens dag og en historisk dag. Vi har jo et komplett oljemiljø, både med LNG anlegget på Melkøya i drift og nå også Goliat på oljesiden. Så dette er en kjempedag for Hammerfest, Finnmark og for landsdelen, sier ordfører i Hammerfest Alf E. Jacobsen.

Nærmere utsnitt av Goliat
Foto: Allan Klo

Verdens nordligste

Når Goliat-plattformen er på plass på Goliat-feltet blir dette verdens nordligste offshore oljefelt.

Plattformen er halvannet år forsinket etter den opprinnelige planen. Det har forsinket produksjonsstarten kraftig, og overskridelsene er store.

Da utbyggingsplanen ble godkjent i 2009, var forventningen at plattformutbyggingen ville koste 31,3 milliarder kroner. Nå er dette oppjustert til 46,7 milliarder kroner, en overskridelse på nesten 50 prosent.

Andreas Wulff

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff, Eni Norge.

Foto: ENI Norge

Gjenstår fremdeles mye arbeid.

Kommunikasjonsdirektør i ENI, Andreas Wulff, forteller at det fremdeles gjenstår mye arbeid før riggen ligger klar i Barentshavet.

– Vi skal ligge rett utenfor Hammerfest i omtrent tre uker før plattformen taues ut til feltet hvor den skal ligge de neste årene. Ute på feltet gjenstår det også ytterligere noe arbeid før vi regner med å komme i produksjon i løpet av sommeren, sier han.

Wulff forteller at det er noen spesielle utfordringer med å drive så langt nord.

– Det er først og fremst knyttet til perioder med mørke. Med tanke på mørketiden. I tillegg kan polare lavtrykk gi ising. Det er de største utfordringene. Goliat-feltet er også nært land. Det har gjort at vi måtte iverksette en rekke tiltak for å sikre kysten dersom det skulle skje et utslipp, sier han.

Goliatfeltet

Illustrasjonen viser hvor Goliatfeltet ligger i forhold til Hammerfest og Finnmark.

15 års drift

Ute på riggen er det om lag 120 personer som vil jobbe fordelt på tre skift. I tillegg har ENI etablert en driftsorganisasjon i Hammerfest på 60 personer. I tillegg vil flere titalls leverandører bidra med blant annet vedlikehold og modifikasjoner sier Wulff.

ENI har estimert at de skal hente opp 178 millioner fat olje. Det tilsvarer omtrent 15 års drift. Noe som tilsvarer et middels stort norsk oljefelt.

Goliat utenfor Finnmarkskysten

Her er Goliat nord for Rolvsøy i Vest-Finnmark.