Hopp til innhold

Her er verdens nordligste og sørligste 17. mai-feiring

Nasjonaldagen ble feiret med tautrekking på drivisen i Arktis, og i sommerkjole i nesten 29 minusgrader i Antarktis.

17. mai på i Arktis og Antarktis

I bildet til venstre ser du mannskap og forskere på «Lance» gå i tog på drivisen i Arktis. På bildet til høyre ser du de seks som overvintrer på Troll i Antarktis.

Foto: Mats Granskog/Norsk Polarinstitutt

Forskningsskipet «Lance» ligger innefrosset i isen nord for Svalbard i forbindelse med forskningsprosjektet N-ICE2015.

Om bord er 26 klimaforskere fra ulike land. Skipet ble frosset inn i drivisen i januar og skal drifte med isen frem til juli.

Mangel på fast grunn under beina var ingen hindring for å feire 17. mai. Kaptein Olav Iversen holdt tale, og etterpå var det tautrekking på isen og festmat i messa.

Se bilder:

Forskningsprosjektet er i regi av Norsk Polarinstitutt, som også er ansvarlig for den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Seks personer er på Trollstasjonen og de tok 17. mai på seg sommerkjole og bunad i minus 28,6 grader.

De seks overvintrerne er alene på forskningsstasjonen i Antarktis fram til november når sommerbesetningen og de neste overvintrerne kommer.

Se video:

På 83 grader nord, mellom Svalbard og Nordpolen, ligg forskingsskipet Lance innefrose i isen. Eit tjuetals forskarar frå ti land er med. Forskarane gjer omfattande målingar av havet, isen, snøen og atmosfæren. Bli med ein av dykkarane inn under isen - og - sjå dei spektakulære bileta.
På 83 grader nord, mellom Svalbard og Nordpolen, ligg forskingsskipet RV Lance innefrose i isen. Eit tjuetals forskarar frå ti land er med. Forskarane gjer omfattande målingar av havet, isen, snøen og atmosfæren. Målet med prosjektet, som blir leia av Norsk Polarinstitutt, er å samle data for betre å kunne lage prognosar for klimautviklinga framover.