Her er statsrådens trussel til Finnmark

Hvis ikke Finnmark fylkeskommune selv vedtar sammenslåing med Troms, så gjør kommunaldepartementet det for dem. Det lover kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Monica Mæland lyttar til reiarane i Strand Rederi i Ålesund

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) legger ikke skjul på konsekvensene hvis Finnmark sier nei til sammenslåing.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Helga Pedersen på Fylkesårsmøte i Finnmark Ap 2018.

Helga Pedersen (Ap) er jublende glad for at Finnmark Ap har avvist sammenslåingsavtalen med Troms.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg er glad Finnmark Ap på en så tydelig måte har sagt nei til avtalen om sammenslåing med Troms. Avtalen ville gitt en veldig dårlig start på den nye regionen.

Det sa tidligere nestleder i Ap og nåværende leder i Tana Ap, Helga Pedersen, rett etter at et overveldende flertall i Finnmark Ap hadde stemt nei til avtalen om sammenslåing mellom Finnmark og Troms.

Vedtaket betyr at det er flertall for å gå mot sammenslåing i fylkestinget.

Nå kommer imidlertid trusselen fra statsråden:

– Det aller beste for Finnmark er at de selv fatter de nødvendige beslutningene om sammenslåing. Hvis de ikke ønsker å fatte disse beslutningene, så må vi gjøre det, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Håpet på sammenslåings-ja i Finnmark

Mæland viser til at Stortinget i to omganger har vedtatt tvangssammenslåing mellom Troms og Finnmark. Hvis ett eller begge fylkesting ikke gjør nødvendige vedtak som muliggjør sammenslåingen, må statsråden gjøre det selv.

– Vedtaket er fattet i Stortinget, og det må både Finnmark og jeg forholde oss til. Jeg har hele tiden ment, og mener fortsatt, at det aller beste for Finnmark er at de selv fatter egne beslutninger til det nye fylket. De kjenner sine utfordringer og sine innbyggere, og de er de nærmeste til å fatte sine beslutninger, sier Mæland.

Hun er imidlertid klinkende klar på konsekvensen hvis det ikke skjer.

– Da kommer vi til å treffe de beslutningene som er nødvendige for å gjennomføre Stortingets vedtak.

I praksis betyr det at det settes ned en fellesnemnd med mandat til å bestemme hvordan det nye storfylket skal bli.

Det kan utløse nye runder med bråk.

Kan ikke garantere like mange medlemmer

Nemnda som skal settes ned, og som vil få fullmakter til å gjennomføre tvangssammenslåingen, skal bestå av medlemmer fra både Troms og Finnmark.

Hvordan skal nemnda settes sammen?

– Det må vi komme tilbake til. Det er fastsatt i lov hvilke hensyn som skal tas.

Kan du garantere at det vil være likt antall medlemmer fra hvert av fylkene?

– Nei, det kan jeg ikke, sier Mæland.

Og da kan Finnmark miste fordeler de har forhandlet fram, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.

– Finnmark kan miste fordeler de har forhandlet fram, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.