Her er Norges kanskje lateste elg

I en periode beveget den seg så lite at forskerne fryktet den var død. Men den hadde bare funnet himmelen på jord på en liten holme.

Norges lateste elg

Her får elgku 1920 på seg GPS-sporingen som følger med på hvor hun beveger seg. Men det var ikke mange bevegelser å spore for prosjektleder Erling Meisingset (til høyre) og medarbeider Erling Johan Solberg i sporingsprosjektet Elgen i Finnmark.

Foto: Rolf Rødven / Elg i Finnmark

I over ett år har en elgku med registreringsnummer 1920 bodd rolig og fredelig på en holme i munningen av Tanaelva i Finnmark.

Så rolig var hun at folkene bak sporingsprosjektet Elgen i Finnmark, også kjent fra den norske TV-serien Elgorado, fryktet det aller verste:

At hun var død.

Men da de dro ut med kikkerten for å se, så det ut til at hun hadde det som plommen i egget.

– Antageligvis har hun det veldig bra og har funnet seg sitt lille paradis, sier Rolf Rødven, biolog og prosjektmedarbeider i Elg i Finnmark.

Laster kart, vennligst vent...

Her har elgku 1920 funnet sitt paradis.

Norges lateste?

Elgkuen skiller seg fullstendig ut fra de andre titalls elgene som er med i prosjektet. Folkene bak sporingen har allerede lurt på om elgkuen er Tanas lateste. De utelukker heller ikke at hun kan være Norges lateste.

For en så lite bevegelig elg har de aldri sett før.

– Hun er én av de lateste elgene i Norge, det kan vi sikkert si, sier Rødven. Han har behov for å observere samtlige elg før han kan dra en endelig konklusjon.

– Hun har knapt rørt seg, selv når det har vært badegjester like ved, fortsetter han.

Ikke engang andre elger har lokket henne ut av favorittplassen.

– Det er andre elgkyr som har vært innom holmen, men hun har latt dem gå forbi og følger ikke etter, sier Rødven.

Fire forskjellige typer elger

Observasjonen av elgku 1920 er en del av et større forskningsprosjekt, hvor Rødven og flere andre forsøker å forstå hvordan elgen beveger seg.

Stort sett vandrer de lenger enn elgku 1920. For eksempel har elgku 1932 vandret over halve Finnmark i løpet av en kort periode.

Laster kart, vennligst vent...

Elgku 1920 har stort sett holdt seg rundt den hvite prikken på kartet. Til sammenligning har elgku 1932 vandret langs den røde linjen i samme periode. Det er en distanse på hundrevis av kilometer.

Rødven og resten av prosjektmedarbeiderne har kartlagt fire forskjellige trekkmønster blant norske elger:

  • «Vanedyret»: – De fleste elg viser et sesongtrekk. De står ett sted på vinteren, men trekker bort på våren. Så er de tilbake på høsten. Vi kan nesten på dagen si hvor de er.
  • «Maratonløperen»: – Andre dyr synes å ha et trekk over flere år, hvor de i løpet av en lang periode kommer tilbake til gamle beitemarker.
  • «Den rastløse»: – En del dyr, dette kan synes å være ungdyr, sprer seg. De forlater sitt opprinnelige område og går vilkårlig til de finner seg et nytt leveområde.
  • «Latsabben»: – De holder seg innenfor et lite område hele året. 1920 er det mest ekstreme eksempelet.

– Har elgen skritteller?

– He-he, ja, faktisk. Det er som i fitnessklokkene: Det er et akselerometer som registrerer bevegelsene. Men vi må ha tilbake halsbåndene for å få tall på skrittene, sier Rødven.

  • Se hele serien Elgorado her:
    Norsk naturserie fra 2018. Et møte med skogens mest majestetiske dyr kan være morsomt, spennende eller livsfarlig. Og stadig flere mennesker filmer sine elg-opplevelser. I Norden har elgen det bra, det er et Elgorado.

    Norsk naturserie fra 2018. Et møte med skogens mest majestetiske dyr kan være morsomt, spennende eller livsfarlig. Og stadig flere mennesker filmer sine elg-opplevelser. I Norden har elgen det bra, det er et Elgorado.