Her er landets beste skole

Lavangen skole i Troms gikk til topps i ny kåring.

Lavangen skole

Lavangen skole er kåret til landets beste skole.

Foto: Lavangen kommune

I Kommunal Rapport sitt kommunebarometer viser nøkkeltallene at Lavangen skole på Tennevoll i Troms scorer høyest. Skolen er dermet kåret til landets beste grunnskole.

– Dette er veldig gledelig, og en stor dag for Lavangen skole. Kommunen har vist stor vilje til å satse på skolen, sier rekor Arla Vilhelmsson.

– Vi er særdeles fornøyd, men også overrasket over at en såpass liten skole kan gå helt til topps, sier rådmann Erling Hanssen til NRK.

Lavangen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 112 elever. Det er den eneste skolen i den lille Troms-kommunen.

Full pott i tre kategorier

Kåringa er basert på kommunebarometeret, som sammenligner landets kommuner. Tallene hentes fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. Nøkkeltallene gis ulik vekt, etter hvor sentrale de er.

I skolekåringa er det fem hovedområder som gis poeng fra 1 til 6: Karakterer, lærertetthet, undervisning av godkjent personell, utgifter til undervisning og SFO-ansatte med fagutdanning.

Nøkkeltallene er gitt ulik vekt, etter hvor sentrale de er. Veldig forenklet betyr en 6-er på ett område at kommunen er blant den beste sjettedelen, mens en 1-er betyr at kommunen er blant den dårligste sjettedelen.

Lavangen skole får full pott både for karakterer, lærertetthet og SFO-ansatte med fagutdanning.

Topp 15 landets skoler

Skole - de 15 beste

Kommune

Fylke

Karakter

Lærer-tetthet

Godkjent personell

Utg. til undervisn.

SFO-ansatte

Lavangen

Troms

6

6

3

2

6

Beiarn

Nordland

6

6

6

1

3

Flatanger

Nord-Tr.

6

6

2

3

6

Vang

Oppland

6

6

4

1

6

Stordal

Møre og R.

6

5

2

2

5

Lierne

Nord-Tr.

6

5

4

3

6

Holtålen

Sør-Tr.

6

4

6

3

6

Masfjorden

Hordaland

6

6

3

1

6

Hamarøy

Nordland

6

6

3

1

6

Grong

Nord-Tr.

6

5

6

3

5

Træna

Nordland

6

6

1

2

6

Vestre Slidre

Oppland

6

4

6

4

5

Snillfjord

Sør-Tr.

6

6

6

1

6

Hornindal

Sogn og Fj.

5

2

6

6

6

Lødingen

Nordland

6

4

4

3

6

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg Nordnytt med Oda Viken