Her er Kystopprøret på plass i Oslo

Kystopprørere portretterer Kjell Inge Røkke som en pirat med pistol og flosshatt og krever at fellesskapet igjen skal få kontroll over fiskeressursene i nord.

Kystopprøret

Aksjonsleder Trond Einar Olaussen setter opp stand for den nystartede Kystaksjonen som markerte seg i Oslo lørdag formiddag med utdeling av løpesedler på Egertorget.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Ingen skal kunne ta den store fiskeressursen i Norge og gi den til et knippe mennesker slik at de skal bli enda rikere. Fisken er en felles ressurs, på lik linje med gass, olje og vannfall, sier aksjonsleder Trond Einar Olaussen til NTB.

Nesten 100 personer kom i et eget fly fra Lakselv for å holde en markering på Egertorget i Oslo sentrum lørdag. Her deles det ut flygebalder for å informere folk som saken.

I Nord-Norge har det lenge vært misnøye med måten de Røkke-kontrollerte selskapene Norway Seafoods og Havfisk forvalter trålkvotene og landindustrien på. Misnøyen retter seg også mot politikere som ifølge kystopprørene har latt klare føringer om leveringsplikt vannes ut over tid.

aksjon i Oslo

Et nesten fullt fly tok av fra Lakselv til Oslo lørdag.

Foto: Gunn-Marie Fermann

Det har blitt arangert demonstrasjoner flere steder i Nord-Norge, blant annet i Mehavn, Havøysund og Hammerfest.

– Røkke har fått retten til å fiske det man kaller samfunnskvote, og den kvoten har blitt tildelt samfunnet fordi man ønsker å skape vekst og bosetting langs kysten hele året. Men det Røkke har gjort, er å uthule hele systemet. Vi forlanger at fiskeressursen blir gitt tilbake til samfunnet, sier Olaussen.

Til NRK sier Gunn-Marie Fermann at de håper aksjonene i Oslo får folk til å åpne øyene.

– Målet vårt er at folk skal få øynene opp for hva som skjer når det ene lovverket etter det andre endres. Råfiskloven endres så det blir til skade for dem som kal leve av fisken langs kysten, sier Fermann.

Kystaksjonen vil også ha en markering foran Stortinget mandag.

– Det blir taler, appeller og kulturelle innslag. Vi skal prøve å samle så mange som mulig der, sånn at det blir litt trykk, sier sametingsrepresentant Beaska Niillas til NTB.

kystopprør2

Nils Anders Rasmus fra Karasjok under aksjonen for den nystartede Kystaksjonen som markerte seg i Oslo lørdag formiddag med utdeling av løpesedler på Egertorget.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix