Hopp til innhold

Her er Goliatplanen

500 arbeidsplasser i Finnmark, med regionskontor i Hammerfest.

Terje Riis-Johansen

Terje Riis-Johansen la fredag fram planen for utbygging og drift av Goliatfeltet.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Regjeringen har i dag lagt fram plan for utbygging og drift av Goliatfeltet. Planen oversendes nå Stortinget for behandling.

Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet som skal bygges ut, og vil være et av de største industriprosjektene som noen gang er gjennomført i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Utbyggingen av Goliat vil gi inntekter til det norske samfunnet, føre til lokale ringvirkninger og vil direkte og indirekte gi om lag 500 arbeidsplasser i Finnmark i en periode på over femten år.

Mer virksomhet til Hammerfest

Hammerfest vil få et regionkontor med driftsfunksjoner, og helikopterterminal og forsyningsbase skal legges til hammerfestområdet. Det er sikret at operatøren vil tilpasse sin kontraktstrategi for driftsfasen slik at lokale leverandører blir mer konkurransedyktige.

I tillegg kommer en rekke større og mindre tiltak som vil bidra til kompetansebygging i regionen.

– For oss i Hammerfest og i Finnmark er dette en stor dag. Personlig er jeg veldig glad. Denne beslutningen har jeg arbeidet for og ventet på i mange år, sier ordfører Kristine Jørstad Bock (Ap) i Hammerfest til NTB.

Store penger

Demonstrasjon

Natur og Ungdom demonstrerte mot Goliatutbyggingen utenfor slottet samtidig med offentliggjøringen av planene. Mer om dette lenger nede i saken.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Bærekraftig forvaltning av petroleumsressursene er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi. Basert på erfaring fra andre steder i landet, kan Goliat bidra til om lag 500 arbeidsplasser i regionen i driftsperioden, skriver Olje og energidepartementet i en pressemelding.

Investeringene knyttet til Goliat er estimert til i overkant av 28 milliarder kroner. Reservene i feltet er på om lag 174 millioner fat olje. Med en oljepris på dagens nivå utgjør salgsverdien av dette over 60 milliarder kroner.

Jubel i kystkommunene

– Kystverkets innspill om hvilket utstyr som kreves for å holde sikkerheten på topp er ett av de kravene som blir stilt til operatørene, sier Helga Pedersen til NRK. Det er særskilt kommunene Hasvik, Loppa og Nordkapp som vil bli overvåket.

Dette fører naturligvis til jubel i de tre kystkommunene.

– Jeg er veldig glad for at beredskapen skal til Måsøy, Hasvik og Nordkapp. Vi legger ikke skjul på at vi har drevet en utstrakt lobbyvirksomhet for dette, så jeg er glad. Men vi er ikke i mål enda, sier hasvikordfører Eva Husby.

Video nsps_upload_2009_5_8_18_53_5_332.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Hun har vært skeptisk til det ENI har presentert den siste tiden, og fikk for bare to uker siden beskjed om at beredskap først skulle komme på banen i 2011 til 2013.

– Derfor er jeg veldig glad for det Helga Pedersen legger frem i dag, og at man har satt dette på papiret.

  • Hør Intervju med Helga Pedersen og Eva Husby:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Miljøreaksjoner

Goliat er underlagt strenge miljøkrav, forsikrer olje- og energiministeren.

– Feltet vil oppfylle kravene som stilles i forvaltningsplanen for Barentshavet, herunder krav om nullutslipp. Det har vært et viktig mål for meg at Goliat skal kunne forsynes med kraft fra land. Dette har vi fått til.

Men feltet kan ikke drives med kraft fra land alene i starten. Dette håper Riis-Johansen å kunne få gjennomført fra 2017.

Mens Riis-Johansen og Helga Pedersen snakker varmt om miljøkrav og sikkerhet står Natur og Ungdom utenfor slottet med store banner og er bekymret for følgene av utbyggingen.

Natur og ungdom leder Ingeborg Gjærum
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Natur og ungdoms leder Ingeborg Gjærum demonstrer foran Slottet.

Tar forbehold om lønnsomhet

Det er rettighetshaverne Eni Norge AS og StatoilHydro Petroleum AS som har sendt inn planen for utbygging og drift.

Rettighetshaverne har i planen for utbygging og drift tatt et forbehold om at de vil vurdere lønnsomheten i prosjektet før de tildeler kontrakter.