Her er det fritt frem for å fange pokémoner

– Det finnes faktisk utearealer hos enkeltsykehus i Nord-Norge som kan være velegnet til å gå tur for å fange pokémoner, sier Helse Nord.

Universitetssykehuset Nord-Norge UNN

KLAR FOR POKÉMONJAKT: Utenfor Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) kan du dra på jakt.

Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

Kenneth Lauritsen, Helse Nord

POSITIV: Kenneth Lauritsen og Helse Nord ser ikke noe problem i at folk benytter arealene deres for å spille Pokémon GO.

Foto: Helse Nord

– Vi ønsker ikke å reservere oss mot at folk skal spille pokémon på arealer som likevel kan være velegnet til formålet, sier Kenneth Lauritsen, kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord.

Lauritsen er klar på at det ved sykehusene i Nord-Norge, som Helse Nord har ansvar for, ikke er hensiktsmessig å vise pokémon-spillere bort fra områdene, slik Vestre Viken i Buskerud har gjort.

Sykehuset ønsker ikke at Pokémon GO spilles på deres områder. De frykter at farlige situasjoner kan oppstå hvis spillere kommer i veien for ambulanser og helikoptrenes landingsplasser og har sendt en henvendelse til spillprodusenten om reservasjon.

Ser det an

Pokemonen Drowzee på Dalsnuten

SKAL FANGES: Pokemonen Drowzee på Dalsnuten i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK/Pokemon Go

Men i Helse Nord er det altså fritt frem. De har ingen planer om å gjøre et tilsvarende fremstøt ovenfor spillprodusenten. Lauritsen trekker frem spesielt områdene utenfor Nordlandssykehuset Psykiatri som velegnet for å fange pokémoner.

– Når det er sagt, så vil vi selvfølgelig se det an i forhold til om dette blir et problem. Vi har også arealer i Helse Nord hvor det kan være problematisk at folk oppholder seg. Skulle dette bli et problem, vil vi måtte vurdere saken på nytt.

– Er det aktuelt å reservere enkelte arealer mot Pokémon GO?

– Så langt har ikke vi sett et behov for å reservere for dette.

Ut på tur

Pokémon GO er et mobilspill som får folk ut av hjemmene sine på jakt etter pokémon-figurer. Spillet har tatt verden med storm.

– Ønsker dere at folk skal spille Pokémon GO i uteområdene?

– Jeg ser at noen tar til orde for at det i et folkehelseperspektiv er flott at folk kommer seg ut og går tur, og det er vanskelig å være uenig i. Generelt ønsker vi at folk skal gå tur og trimme, men i forhold til Pokémon GO har vi ingen mening om det.