Hopp til innhold

Her er de nest sist i køen for å få rassikring

På fylkesveiene i Finnmark er det 25 prosjekter som venter på penger til skredsikring. Rasstedet utenfor Lille Lerresfjord er nest sist i køen.

Ras i Lerresfjord

Vannbergan utenfor Lille Lerresfjord i Altafjorden har 23 prosjekter foran seg i køen for å få penger til skredsikring. Denne uka gikk det et nytt ras på stedet.

Foto: André Bendixen/NRK

Å få på plass full rassikring av Vannbergan utenfor Lille Lerresfjord kan bli vanskelig å få til, i hvert fall i nærmeste fremtid. Det mener nyvalgt leder i hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken (Ap).

Geir Ove Bakken

Geir Ove Bakken (Ap).

Foto: Kristin Forland / NRK

– Per i dag er over 20 prosjekter prioritert før Lille Lerresfjord. Behovet er stort, sier han.

Finnmark fylkeskommune har 25 prosjekter på sine fylkesveier som trenger skredsikringstiltak. I 2012 beregnet Statens vegvesen disse kostnadene til 800 millioner kroner.

Blant de 25 prosjektene er Vannbergan utenfor Lille Lerresfjord nest sist i køen, med kun Rødberget i Tana bak seg.

​– Det kan bli aktuelt å sprenge hele neset. Men som sagt, Lille Lerresfjord er ikke inne på prioriteringene. Vi har ikke nok midler, sier Bakken.

Prioriteringslista til Statens vegvesen er utarbeidet etter kriteriene årsdøgnstrafikk, skredfaktor, omkjøring, stengningsfrekvens, stengt på grunn av skredfare, og naboskred.

Koster mellom 50-80 millioner

Denne uka gikk det et stort steinras over Vannbergan på fylkesvei 19 helt øst i Altafjorden. Bygda Lille Lerresfjord med cirka 20 innbyggere ble isolert, og Statens vegvesen frykter det kan gå opptil to måneder før veien blir åpnet igjen.

For ti år siden gikk det et tilsvarende ras på akkurat samme sted. Den gangen gikk det åtte måneder før veien kunne åpnes igjen.

Foreløpig har Statens vegvesen sagt at det kan ta opptil to måneder før veien kan åpnes igjen, og advarer sterkt mot å bevege seg i området. Fredag er det en ny befaring på stedet.

Ifølge tidligere beregninger fra Statens vegvesen vil det koste 50 millioner kroner å fjerne det rasfarlige fjellet på Vannbergan. En tunnel vil koste 80 millioner kroner.

– Mistet 100 millioner kroner

Problemet for Geir Ove Bakken er at fylkeskommunen kun har fått 80 millioner kroner av staten til skredsikring de neste fire årene – til alle sine veier. Ifølge Bakken har fylkeskommunen mistet 100 millioner kroner sammenlignet med forrige periode.

– Nedgangen er dramatisk. Pengene rekker ikke langt, sier han.

I forrige periode, fra 2011-2014, fantes det ifølge Bakken 180 millioner kroner tilgjengelig til samme formål.

– Vi trenger derfor store økninger. Regjeringen bør øke det til minst 200 millioner kroner, utfordrer Bakken.

Steinras i Lerresfjord

Det er fortsatt mye løs og farlig stein i fjellsiden i rasområdet. Statens vegvesen advarer folk på det sterkeste mot å bevege seg til rastedet.

Foto: André Bendixen/NRK

Trenger åtte milliarder

Hvert år går det mellom 300-700 skred i Nord-Norge. Til sammen finnes det 123 prosjekter i Nordland, Troms og Finnmark som trenger skredsikringstiltak. Dette inkluderer både riks- og fylkesveier.

Full skredsikring i hele Nord-Norge vil koste drøye åtte milliarder kroner.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke svart NRK på påstandene om bortfall av penger til skredsikring.