Her er Avinors OL-rapport

Avinor har foreslått at flyplassene i Evenes og Alta må bygges ut for nesten 250 millioner kroner ved et OL i Tromsø. Tallene kom helt overraskende på Tromsø 2018.

Avinors OL-rapport

Skjermbilde av OL-rapporten. Nederst i artikkelen kan du laste den ned og lese mer på egen hånd.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Vi offentliggjør nå Anvinor-rapportene som hittil har vært holdt hemmelig.

Flyplassutbyggingene i landsdelen ble på vel én milliard kroner mer enn det OL-selskapet Tromsø 2018 hadde lagt inn i budsjettene. Det går fram av rapporten som statens «tallknusere» har lagt fram.

- Vi visste ikke at Avinor vil bygge ut flere flyplasser, sier styreleder Hans Olav Karde.

To av tre sier nei til OL i Tromsø

Massive utbygginger

Meningen er å bruke Tromsø og Bardufoss som hovedflyplasser, dersom det skulle bli et OL i 2018. Også her er det nødvendige med gigantiske investeringer, i følge Avinor.

Men Avinor mener det er svært viktig med en kraftig utbygging av Evenes flyplass, dersom det skulle oppstå problemer med flyplassene i Tromsø og på Bardufoss.

For å sikre nødvendig reservekapasitet bør Evenes inngå i det ordinære flytilbudet under OL, står det i rapporten.

Også ved flyplassen i Alta bør det bygges ut anlegg for 65 millioner kroner.

Tromsø-OL ingen turistmagnet

Reservekapasitet

I rapporten står det at Tromsø og Bardufoss lufthavner i fellesskap vil kunne håndtere flytrafikken under OL. Ved Tromsø lufthavn vil kapasiteten utnyttes fullt ut og overskytende trafikk vil bli dirigert til Bardufoss lufthavn.

For å sikre nødvendig reservekapasitet bør Evenes lufthavn inngå i det ordinære flytilbudet under OL.

En tilfredsstillende avvikling er videre avhengig av at både Tromsø og Bardufoss lufthavner vil være fullt operative under hele OL-perioden. Ved et eventuelt landingsforbud ved en av disse flyplassene, vil flyene måtte dirigeres til en annen lufthavn med påfølgende store transportproblemer.

Akutt behov for ny drøm

- Negativ miljøeffekt

Nærmere 40 prosent av all OL-trafikk vil måtte gå via Bardufoss lufthavn. Dette krever et effektivt transportopplegg mellom Bardufoss og Tromsø for transport av tilskuere. I snitt må 15.000 personer hver dag transporteres mellom Bardufoss og Tromsø.

Hvis disse eksempelvis skal transporteres med buss vil det kreve 30 busser i timen fra Bardufoss til Tromsø og tilsvarende fra Tromsø til Bardufoss.

I tillegg vil det måtte forberedes et effektivt transportopplegg mellom Evenes, Alta og Tromsø.

Den økte trafikken grunnet OL vil totalt sett gi en endret miljøprofil. Særlig vil spredningen til flere flyplasser ha en negativ miljøeffekt, mener Avinor.

Og konsulentene som har gjennomgått OL-planene i Tromsø, slutter seg i stor grad til vurderingene som Anivor har gjort - og som gir en ekstraregning på nesten en milliard kroner.

Last ned rapportene (pdf):

Avinor-rapport 1

Avinor-rapport 2