Henlegger arrestdødsfall, men stiller spørsmål

Spesialenheten for politisaker har etterforsket et dødsfall i arresten i Tromsø. Saken er henlagt, men det stilles spørsmål ved om politiet burde tilkalt lege på et tidligere tidspunkt.

Arrest, Tromsø politistasjon

Det var i en av disse cellene på Tromsø politistasjon at en mann fra Lyngen døde i fjor sommer.

Foto: Trygve Andre Hongset / NRK

– Dødsfallet er tragisk for alle involverte, særlig de pårørende. At Bjørn døde i vår forvaring tar vi ikke lett på, og vi er glade for at Spesialenheten har etterforsket saken grundig, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt.

43 år gamle Rolf Einar Bjørn fra Lyngseidet ble innbrakt til politiets arrest i Tromsø på grunn av beruselse 17. juli 2015. Han ble konstatert død i cellen samme dag etter at AMK med lege hadde avsluttet forsøk på gjenoppliving.

Han ble også 16. juli innbrakt to ganger og satt i arresten.

Får ikke konsekvenser for noen av de involverte

Sæverud forteller i en pressemelding at saken er henlagt, og vil ikke få konsekvenser for noen av de involverte tjenestepersonene.

– Men politidistriktet vil gå grundig gjennom hendelsen for å lære av dette.

Spesialenheten legger til grunn at det ble konkret vurdert om Bjørns helse og beruselse tilsa at han skulle fremstilles for lege allerede ved innsettelse i arrest, og det ble konkludert med at legetilsyn ikke var nødvendig.

– Spesialenheten finner ikke at det ved denne vurderingen er opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar, og forholdet er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, står det i pressemeldingen.

– Skulle bedt om legetilsyn tidligere

Det sentrale spørsmålet i saken er om det ble utøvet tilstrekkelig tilsyn i arresten etter innsettelsen.

– Spesialenheten mener politiet objektivt sett skulle ha bedt om legetilsyn på et tidligere tidspunkt enn man gjorde, men har likevel under tvil kommet til at det ikke er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at dette er å anse som kvalifisert klanderverdig.

Forholdet er derfor henlagt etter bevisets stilling. Spesialenhetens avgjørelse kan påklages.