Henlegger anmeldelsen mot Sivertsen

Troms politidistrikt har henlagt anmeldelsen mot tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen for bedrageri. Grunnen er at de ikke finner grunnlag for å etterforsker saka. Sivertsen ble anmeldt av tidligere leder i Rød Ungdom Tobias Drevland Lund i forbindelse med etterlønnssaka.