Hopp til innhold

Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

– Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

– Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

– I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

Reinsdyr i Hammerfest sentrum
Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK