Hemmelige CIA-dokumenter: – Framtidig oljeeventyr i Arktis

Både områdene rundt Svalbard og russisk del av Barentshavet kan inneholde like mye olje som hele Nordsjøen. Det heter det i nylig nedgraderte amerikanske dokumenter.

Illustrasjon

ARKTIS: CIA har gått gjennom geologiske materiale for Barentshavet. Til nå er det bare Goliat som har begynt å produsere olje i Barentshavet.

Foto: Jan Harald Tomassen/CIA-rapport / NRK/CIA

De amerikanske vurderingene av havområdene rundt Svalbard er basert på geologiske undersøkelser.

Opplysningene kommer fram i en egen rapport om øygruppen for den amerikanske presidenten Gerald Ford i 1975.

Dette til tross for at amerikanske, europeiske og sovjetiske selskaper da hadde boret etter olje på øygruppen siden 1960-tallet, uten å finne olje.

Betydning for en rekke land

Det amerikanske synet var at utvinning ikke ville være sannsynlig før på 1990-tallet, og at Svalbard etter hvert ville få stor betydning for olje- og energipolitikken for en rekke land.

Rapporten peker samtidig på at området har stor militær betydning på grunn av nærhet til militære baser på Kolahalvøya og bruk av området for atomubåter med interkontinentale raketter.

Gerald Ford

MOTTOK RAPPORT: CIA-rapporten fra 1975 ble overlevert daværende president Gerald Ford. Rapporten var hemmeligstemplet og mente at man kunne forvente et oljeeventyr i Arktis.

Foto: Ap

USA ville ikke kunne godta noen restriksjoner for egne marinefartøy, eller militære fly.

Stabilitet i området kan bli truet på grunn av mulig russisk sikkerhetspolitisk bekymring med selskaper og oljerigger fra mange land, står det i rapporten.

Mest lovende i hele landet

I dokumentet "The Oil Potential of the Barents Sea: A Future Soviet Bonanza" fra 1986 tegner CIA et veldig optimistisk bilde av framtidig oljeutvinning i russisk del av Barentshavet.

Her heter det at ingen andre områder av landet er like lovende for framtidig omfattende oljevirksomhet, og at oljerikdommen kan bedre total- økonomien for Sovjetunionen.

CIAs geologiske analyse konkluderte med at det meste av oljen er inne på ubestridt sovjetisk område, men at det også er betydelige strukturer i det omstridte grenseområdet, som det nå er inngått avtale om.

CIA antok at bare i det området som det har vært uklar grense er det åtte milliarder fat olje – like mye olje som for Alaska´s Prudhoe Bay–USAs største oljefelt.

Teknisk sett kunne en utvinning starte allerede på 90-tallet, mente analysen. CIA hevdet produksjonsnivået ville bli avgjort av myndighetenes prioritering av ressursene og tilgang til vestlig teknologi tilpasset arktiske forhold.

Åpent vann og fjell på Svalbard.

OLJEUTVINNING: Hemmelige CIA-dokumenter fra 1975 hevder havområdene utenfor Svalbard inneholder like mye olje, som i hele Nordsjøen.

Foto: Geir Barstein / NRK

Tema i Det hvite hus

Også i CIAs daglige orienteringer til den amerikanske presidenten har ressursene i nord flere ganger vært tema.

I striden mellom Norge og Sovjetunionen om det omstridte området i Barentshavet og forvaltningen av Svalbard, kaller CIA Norge for «nervøs». CIA er kjent med at norske myndigheter kjenner til antatt mengde olje i dette området.

I dag er det påvist flere store oljefunn i russisk del av Barentshavet, men hittil er det ikke satt i gang noen utbygginger. Områdene rundt Svalbard er ennå ikke åpnet opp for oljeboring.

Mer fra CIA-arkivet nå tilgjengelig på internett: Barentshavet på agendaen i Det hvite hus