Kystverket holder fortsatt rapport om nestenhavari hemmelig

Kystverket holder fortsatt losrapporten etter at et tankskip kom i drift i Bøkfjorden i høst, hemmelig. Nå går etaten likevel ut med at tanksipet ”Triathlon” ikke skal ha hatt farlig eller forurensende last om bord.

M/T Triathlon

M/T Triathlon var i følge Kystverket ikke fullastet med råolje da ankerfestet løsnet.

Foto: Roar Jensen

Det var i november at det greske tankskipet ble overraska av et svært kraftig uvær mens det lå for anker i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. Med ankrene ute, flytta skipet seg ukontrollert 600 meter . På det nærmeste var oljetankeren 330 meter fra land.

NRK har flere ganger siden før jul bedt om innsyn i Kystverkets egen losrapport fra hendelsen, men har blitt avvist med at kun politiet ville få slikt innsyn om de ba om det.

Nå sier Kystverket at skipet ikke hadde farlig last om bord mens NRK tidligere har skrevet at skipet hadde 70.000 tonn råolje i tankene.

Til Sør-Varanger Avis sier losdirektør John Evensen at Kystverket er et statlig organ og har selvfølgelig ingen interesse av å holde rapporten hemmelig. At det har tatt 113 dager å få fram en rapport, skal skyldes at det har tatt tid å hente inn faktainformasjon.

– Fakta er offentlig

Til NRK sier losdirektøren at Kystverket fortsatt ser på den opprinnelige losrapporten som et internt arbeidsdokument de ikke vil gi fra seg, men at de har kommet med en versjon som bygger på denne rapporten.

– Alle fakta om denne hendelsen ligger ute på våre nettsider, forklarer losdirektør John Evensen.

Mens det greske rederiet i sin internrapport betegner situasjonen for tankeren som en ”High risk – near miss”- hendelse – altså et nestenhavari på grunn av grunnstøting – gir Kystverket i sin versjon ingen vurdering av hvor alvorlig situasjonen var.

– Det som skjedde her er ikke uvanlig, og vi har gode prosedyrer for å handtere slike hendelser. Situasjonen var ikke kritisk, forklarer Evensen.

Båten var mellomlager

”Triathlon” har vært brukt til mellomlagring av olje fra russiske tankere. To dager før uværet brøt løs tidlig på morgenen 4.november, ble oljelasta fra ”Triathlon” pumpa over i en større tanker ”Deep Blue” og sendt vestover.

Bruken av ”Triathlon” som et flytende mellomlager for olje, ble i januar stansa av Miljødirektoratet fordi det var i strid med tillatelsen Norterminal hadde fått.

NRK har i dag igjen bedt om innsyn i den opprinnelige losrapporten noe losdirektør John Evensen har til vurdering.