Hopp til innhold

Ber Høie redegjøre på nytt etter at helsetoppene visste om «stor sannsynlighet» for smitteutbrudd

To døgn før Hurtigrutens «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø, ble helsetoppene varslet. Likevel fikk passasjerene gå i land. Hvorfor grep ingen inn? SV vil nå til bunns i saken.

Korrespondanse under koronautbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Varslet alle helsetoppene: En e-post fra FHI gjentok flere ganger at det var «sannsynlighet» for smitte om bord og at smitten med «stor sannsynlighet» stammer fra en ukjent kilde på «Roald Amundsen». «Dermed kan flere av passasjerene være eksponert», sto det i varselet.

Foto: Montasje / Lisa Rypeng / NRK

Den første e-posten ble sendt fra Folkehelseinstituttets (FHI) utbruddsgruppe.

Onsdag 29. juli 2020 klokka 16.09 fikk Helsedirektoratets beredskapsgruppe og krisestaben i Helse- og omsorgsdepartementet følgende beskjed.

«Det er stor sannsynlighet for at smitten har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisen».

Ett år etter at pandemien kom til Norge, har NRK gjennomgått myndighetenes håndtering av en av de største smitteskandalene på nytt.

Ansvaret til Folkehelseinstituttet og Hurtigruten har vært fyldig presentert i pressen. Men det har vært lite oppmerksomhet om innsatsen til direktoratet og helseminister Bent Høies eget departement.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder SV, stortingsrepresentant for Troms SV.

Torgeir Knag Fylkesnes er stortingsrepresentant for Troms og nestleder i SV.

Foto: Dan Henrik Klausen

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener Stortinget ikke har fått hele sannheten om hvor tidlig helsetoppene visste eller hvorfor de ikke grep inn.

– Vi vil be om en ny redegjørelse med utgangspunkt i det som nå kommer frem. Vi vil vite hele tidsrekkefølgen og statsrådenes egen vurdering om det er slik man skal håndtere slike varsler til helsemyndighetene.

Fra: utbrudd <*****@fhi.no>
Til: Beredskap <*****@helsedir.no<*****@helsedir.no>>; HOD Krisestab <*****@hod.dep.no<*****@hod.dep.no>>
Sendt: onsdag 29. juli 2020 16:09
Emne: U. offl. Til orientering: Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Unntatt offentligheten

Til orientering

I dag ble vi informert om et covid-19 tilfelle bosatt i Hadsel som sannsynligvis ble smittet under reise på hurtigruteskip.

Kommunelegen i Hadsel har vært i kontakt med kapteinen og ansvarlig lege på hurtigskipet.

I samarbeid har de besluttet, ut fra et føre-var-prinsipp, å informere om dette offentlig.

Tilsvarende informasjon vil også bli publisert av ansvarlig kommunelege.

Kommunelegen har vært i kontakt med FHI angående saken.

Det er stor sannsynlighet for at smitte har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisene.

Vi støtter derfor vurderingene som er gjort mht å gå ut med denne type generell informasjon for økt årvåkenhet og testing.

Det forventetes at det kan være medieinteresse i saken.

På vegne av utbruddsgruppa ved FHI

Vennlig hilsen

***** *****

Seniorrådgiver

Avdeling for smittevern og beredskap

Utdrag fra det første varselet om en smittesituasjon knyttet til «Roald Amundsen».

Har et ansvar for å varsle

I forrige uke stilte Kristian Sæterhaug spørsmål ved at utbruddet som berørte 69 av landets kommuner, ikke har fått konsekvenser for noen. Han var ansatt og om bord på «Roald Amundsen» da smitten brøt ut.

Kristian Sæterhaug fra Trondheim har sagt opp jobben sin i Hurtigruten.

«Når noen får titusener i bot for å gå på fest så regner jeg med at påtalemakten kjenner sitt sted her,» skrev Kristian Sæterhaug.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fra før er det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) overlot varslingen til Hurtigruten.

Den nasjonale helseberedskapsplanen slår fast at helsemyndighetene skal forholde seg til en rekke lover, blant annet smittevernloven.

Den gir myndighetene fullmakt og ansvar for å iverksette nødvendige tiltak og samordne smittevernarbeidet for å hindre at smitte sprer seg.

Karantene er et av tiltakene som nevnes.

I løpet av det siste året er det byråkratene i Helsedirektoratet som en rekke ganger har brukt smittevernloven til å gripe inn og stenge både skoler og barnehager.

Det var også Helsedirektoratet som besluttet at frisører og fysioterapeuter måtte stenge dørene.

Koronavirus-pressekonferanse

Det er Helsedirektoratets anbefalinger helseminister Bent Høie (H) har lyttet til når regjeringen har stengt grensene. Her sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da Norge ble stengt ned, var det i realiteten helsedirektøren som tok mange av de viktigste beslutningene.

Men da «Roald Amundsen» var på vei mot Tromsø, ble ingen slike tiltak satt inn.

Det på tross av at ikke bare FHI, men også krise- og beredskapsledelsen i både departement og direktorat fikk samme varsel samtidig.

Kathrine Kristoffersen

– Det har vært enormt ressurskrevende, sa kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen til pressen tre uker etter at hun fikk smitteutbruddet på Hurtigruten «i fanget».

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Burde grepet inn umiddelbart

Knag Fylkesnes (SV) mener helsetoppene her begikk feil som helseminister Bent Høie må svare for.

– Helsemyndighetene har vært veldig resolutt med sykehjem, barnehager, skoler, butikker og barer. Med en gang man har hatt mistanke om smitte, har man stengt ned umiddelbart. Men i dette tilfellet har man valgt å ikke gjøre det og heller vente og se. Og det fikk jo en alvorlig følge; det ble et smitteutbrudd.

Han mener statsråden og helsemyndighetene burde ha grepet inn straks de fikk det første varselet.

– Jeg mener man her har gjort en feil. Dette er et smitteutbrudd som burde vært stoppet, noe statsråden og helsemyndighetene har plikt til å gjøre ifølge smittevernloven. Så dette er ganske alvorlig.

Kommuneoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune sier det er rart at både departementet, direktoratet og FHI satt på informasjon om koronautbrudd i to dager.

Smittevernoverlege Trond Brattland

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

Foto: Oda Viken / NRK

Departementet skal etter planen varsle underliggende virksomheter og andre departementer. Helsedirektoratet skal etter samme plan varsle Statsforvalteren, som igjen skulle ha varslet Tromsø kommune. Men kommunen fikk aldri en slik beskjed.

– Det er rart at de satt med informasjon om smitteutbrudd og ikke varslet berørte kommuner om det. Her burde involverte kommuner blitt kontaktet, sier Brattland.

Cruiseskipet seilte videre i to døgn med 339 personer og et smitteutbrudd om bord. Og da skipet la til kai i Tromsø, ble det ikke satt i karantene.

Roald Amundsen forlater Tromsø 31. august 2020, ettter å ha ligget til kai i en måned som følge av et koronautbrudd om bord.

Etter utbruddet trodde omdømmeeksperter at hoder i selskapsledelsen ville rulle. Det har så langt ikke skjedd. På land har FHI fått beskjed om å «skjerpe sine varslingsrutiner».

Foto: Lisa Rypeng/NRK

Visste at FHI overlot varslingen til Hurtigruten

Fredag 31. juli gikk 181 passasjerer fra 69 kommuner ut i Tromsøs gater og reiste hjem.

Kommunen ble ikke varslet før flere av besetningsmedlemmene testet positivt for covid-19 samme dag. Den beskjeden fikk de fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Først søndag 2. august gikk de samme myndighetene ut med frykt for et større nasjonalt utbrudd som følge av landgangen i Tromsø.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er overrasket over at helseministeren ikke har tatt selvkritikk på at også hans egen krisestab fikk dette varselet, men uten å ta grep.

– Normalt når man oppdager smitte på en skole eller sykehjem, så stenger man ned umiddelbart. Men i dette tilfellet lot man bare skipet seile videre. Og vi ser jo konsekvensene. Det har ført til smitte i store deler av landet.

Etter smitteutbruddet ga Høie uttrykk for å være skuffet over Hurtigruten. Han ba også FHI om å ha lavere terskel for å varsle.

Men den samme beskjeden hadde gått til krisestaben i hans eget departement og til Helsedirektoratets beredskapsgruppe.

Og når FHI halvannen time etter første e-post ville overlate varslingen til Hurtigruten, var det heller ingen av helsetoppene som grep inn.

Fra: utbrudd <*****@fhi.no<*****@fhi.no>>
Til: Beredskap <*****@helsedir.no<*****@helsedir.no>>; HOD Krisestab <*****@hod.dep.no<mailto:*****@hod.dep.no>>
Sendt: onsdag 29. juli 2020 17:38
Emne: U. off. Til orientering: oppdatering - Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Unntatt offentligheten

Til orientering – oppdatering:

Etter videre dialog mellom kommunen og ansvarlig lege på hurtigruteskipet er det nå bestemt at passasjerene som var på skipene i de aktuelle periodene vil få informasjon direkte om den mulige smitteeksponeringen og om at de bør ta kontakt med helsevesenet hvis de utvikler symptomer.

Det er dermed ikke behov for at kommunen går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet.

Hurtigruta har en kommunikasjonsplan på plass dersom det blir medieoppmerksomhet om saken.

På vegne av utbruddsgruppen ved FHI

***** *****

Seniorrådgiver

Avdeling for smittevern og beredskap

"Kommunen" FHI her refererer til er Hadsel kommune. Fra før er det kjent at Hadsel kommune opplevde å bli stoppet av Hurtigruten da de ville offentliggjøre informasjon om smitteutbruddet.

De neste e-postene i korrespondansen NRK har fått innsyn i, går mellom kommunikasjonsansvarlige i Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og Justisdepartementet.

Her er de tilsynelatende opptatt av hva som er best strategi for Hurtigruten.

Fra: Veire, Kjetil Berg <*****@fhi.no>
Til: Higraff Mona Sæverud <*****@hod.dep.no>; Andreas Skjøld-Lorange <*****@jd.dep.no>
Sendt: 30. jul. 2020 kl. 15:06
Emne: U. off. Til orientering: oppdatering - Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Hei, info om smitte på Hurtigruta under her. Usikker på hvordan medieoppmerksomheten her kan bli.

Innspill?

Kjetil

Fra: Andreas Skjøld-Lorange <*****@jd.dep.no>
Til: Veire, Kjetil Berg <*****@fhi.no> Kopi: Higraff Mona Sæverud <*****@hod.dep.no>
Sendt: 30. juli 2020 15:58
Emne: Re: U. off. Til orientering: oppdatering - Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Hei Kjetil,

Umiddelbart tenker jeg det er bedre for Hurtigruta å gå ut med nyheten selv.

Hvis man finner ut at personen det gjelder har fått smitten et annet sted er det en slags oppside for dem. Da har de vært ansvarlige.

Hvis derimot det motsatte skjer, at dette blir kjent gjennom media, så tror jeg det blir verre for dem.

Andreas

Kommunikasjonsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Mona Higraff fikk også en kopi av denne samtalen.

Overlot ansvaret til privat aktør

NRK har stilt helse- og omsorgsminister Bent Høie en rekke spørsmål.

Høie mener e-posten NRK viser til ikke er et varsel om et smitteutbrudd og at kritikken fra Fylkesnes er uberettiget.

– Torgeir Knag Fylkesnes mener dere burde grepet inn da dere fikk varsel om smitteutbrudd på Hurtigruten. Hvorfor gjorde dere ikke det?

– Det var ikke noe varsel om smitteutbrudd på Hurtigruten. Det var én passasjer som hadde vært på Hurtigruten som hadde testet positivt i en kommune. Den informasjonen vi fikk på det tidspunktet, var at Hurtigruten skulle informere passasjerene og andre relevante i forbindelse med at én person var smittet.

– Det at dere unnlot å gripe inn, er det et brudd på smittevernloven?

Bent Høie under pressekonferanse om utviklinga i koronapandemien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det mener vi det ikke er. Dette var ikke et utbrudd, men én enkeltperson som hadde vært på Hurtigruten som hadde testet positivt.

– Vi hadde ingen forutsetninger på det tidspunktet for å forstå at Hurtigruten, som er et stort, norsk, ansvarlig selskap, ikke gjorde det de sa til oss at de skulle gjøre.

– Hvorfor varslet dere ikke Tromsø kommune slik at de fikk satt skipet i karantene?

– Det var fordi vi på det tidspunktet ikke var klar over at det var et utbrudd. Det var en enkeltperson om bord som var smittet og Hurtigruten ga oss informasjon om hva de skulle gjøre med dette, som var i tråd med måten dette skal håndteres på. Vi hadde ikke noen grunn til mistanke om at Hurtigruten ikke gjorde det de sa de skulle gjøre. Det viser det seg jo etterpå at de ikke gjorde.

Hurtigrutens ledelse har lagt seg flat for denne kritikken etter en intern gransking av selskapet.

NRK har også spurt Helsedirektoratet hvorfor ikke Statsforvalteren eller Tromsø kommune ble varslet i tråd med smittevernloven og beredskapsplanene.

Beredskapsdirektør Steinar Olsen sier de festet lit til FHIs dialog med legen på skipet på tross av varselet NRK har vist til.

Hvorfor ble det ikke satt inn tiltak som å sette skipet i karantene?

– Så lenge den ansvarlige medisinske fagpersonen om bord på skipet avkreftet at det var smitte der, vurderte vi at det ikke var grunn til å sette det i karantene.

Han sier Helsedirektoratet ikke kan ikke se å ha unnlatt å følge opp sin rolle, ansvar og oppgaver i saken.

Du kan lese alle svarene fra beredskapsdirektøren her:

På spørsmål fra NRK om hvorfor FHI, Helse- og omsorgsdepartementet og justisdepartementet på dette tidspunktet diskuterer hensynet til medieomtale, svarer Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør Line Vold:

– Vi diskuterer ikke hensyn til mediehåndtering. Vi oppdaterer hverandre på hva som kan komme av mediedekning for å kunne gi gode råd til Hurtigruten i tråd med vår rolle som rådgiver ved utbrudd, og selv være forberedte.

Det samme svaret har NRK fått fra Justisdepartementet.

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.