Ber Høie redegjøre på nytt etter at helsetoppene visste om «stor sannsynlighet» for smitteutbrudd

To døgn før Hurtigrutens «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø, ble helsetoppene varslet. Likevel fikk passasjerene gå i land. Hvorfor grep ingen inn? SV vil nå til bunns i saken.

Korrespondanse under koronautbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Varslet alle helsetoppene: En e-post fra FHI gjentok flere ganger at det var «sannsynlighet» for smitte om bord og at smitten med «stor sannsynlighet» stammer fra en ukjent kilde på «Roald Amundsen». «Dermed kan flere av passasjerene være eksponert», sto det i varselet.

Foto: Montasje / Lisa Rypeng / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den første e-posten ble sendt fra Folkehelseinstituttets (FHI) utbruddsgruppe.

Onsdag 29. juli 2020 klokka 16.09 fikk Helsedirektoratets beredskapsgruppe og krisestaben i Helse- og omsorgsdepartementet følgende beskjed.

«Det er stor sannsynlighet for at smitten har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisen».

Ett år etter at pandemien kom til Norge, har NRK gjennomgått myndighetenes håndtering av en av de største smitteskandalene på nytt.

Ansvaret til Folkehelseinstituttet og Hurtigruten har vært fyldig presentert i pressen. Men det har vært lite oppmerksomhet om innsatsen til direktoratet og helseminister Bent Høies eget departement.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder SV, stortingsrepresentant for Troms SV.

Torgeir Knag Fylkesnes er stortingsrepresentant for Troms og nestleder i SV.

Foto: Dan Henrik Klausen

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener Stortinget ikke har fått hele sannheten om hvor tidlig helsetoppene visste eller hvorfor de ikke grep inn.

– Vi vil be om en ny redegjørelse med utgangspunkt i det som nå kommer frem. Vi vil vite hele tidsrekkefølgen og statsrådenes egen vurdering om det er slik man skal håndtere slike varsler til helsemyndighetene.

Fra: utbrudd <*****@fhi.no>
Til: Beredskap <*****@helsedir.no<*****@helsedir.no>>; HOD Krisestab <*****@hod.dep.no<*****@hod.dep.no>>
Sendt: onsdag 29. juli 2020 16:09
Emne: U. offl. Til orientering: Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Unntatt offentligheten

Til orientering

I dag ble vi informert om et covid-19 tilfelle bosatt i Hadsel som sannsynligvis ble smittet under reise på hurtigruteskip.

Kommunelegen i Hadsel har vært i kontakt med kapteinen og ansvarlig lege på hurtigskipet.

I samarbeid har de besluttet, ut fra et føre-var-prinsipp, å informere om dette offentlig.

Tilsvarende informasjon vil også bli publisert av ansvarlig kommunelege.

Kommunelegen har vært i kontakt med FHI angående saken.

Det er stor sannsynlighet for at smitte har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisene.

Vi støtter derfor vurderingene som er gjort mht å gå ut med denne type generell informasjon for økt årvåkenhet og testing.

Det forventetes at det kan være medieinteresse i saken.

På vegne av utbruddsgruppa ved FHI

Vennlig hilsen

***** *****

Seniorrådgiver

Avdeling for smittevern og beredskap

Utdrag fra det første varselet om en smittesituasjon knyttet til «Roald Amundsen».

Har et ansvar for å varsle

I forrige uke stilte Kristian Sæterhaug spørsmål ved at utbruddet som berørte 69 av landets kommuner, ikke har fått konsekvenser for noen. Han var ansatt og om bord på «Roald Amundsen» da smitten brøt ut.

Kristian Sæterhaug fra Trondheim har sagt opp jobben sin i Hurtigruten.

«Når noen får titusener i bot for å gå på fest så regner jeg med at påtalemakten kjenner sitt sted her,» skrev Kristian Sæterhaug.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fra før er det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) overlot varslingen til Hurtigruten.

Den nasjonale helseberedskapsplanen slår fast at helsemyndighetene skal forholde seg til en rekke lover, blant annet smittevernloven.

Den gir myndighetene fullmakt og ansvar for å iverksette nødvendige tiltak og samordne smittevernarbeidet for å hindre at smitte sprer seg.

Karantene er et av tiltakene som nevnes.

I løpet av det siste året er det byråkratene i Helsedirektoratet som en rekke ganger har brukt smittevernloven til å gripe inn og stenge både skoler og barnehager.

Det var også Helsedirektoratet som besluttet at frisører og fysioterapeuter måtte stenge dørene.

Koronavirus-pressekonferanse

Det er Helsedirektoratets anbefalinger helseminister Bent Høie (H) har lyttet til når regjeringen har stengt grensene. Her sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da Norge ble stengt ned, var det i realiteten helsedirektøren som tok mange av de viktigste beslutningene.

Men da «Roald Amundsen» var på vei mot Tromsø, ble ingen slike tiltak satt inn.

Det på tross av at ikke bare FHI, men også krise- og beredskapsledelsen i både departement og direktorat fikk samme varsel samtidig.

Kathrine Kristoffersen

– Det har vært enormt ressurskrevende, sa kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen til pressen tre uker etter at hun fikk smitteutbruddet på Hurtigruten «i fanget».

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Burde grepet inn umiddelbart

Knag Fylkesnes (SV) mener helsetoppene her begikk feil som helseminister Bent Høie må svare for.

– Helsemyndighetene har vært veldig resolutt med sykehjem, barnehager, skoler, butikker og barer. Med en gang man har hatt mistanke om smitte, har man stengt ned umiddelbart. Men i dette tilfellet har man valgt å ikke gjøre det og heller vente og se. Og det fikk jo en alvorlig følge; det ble et smitteutbrudd.

Han mener statsråden og helsemyndighetene burde ha grepet inn straks de fikk det første varselet.

– Jeg mener man her har gjort en feil. Dette er et smitteutbrudd som burde vært stoppet, noe statsråden og helsemyndighetene har plikt til å gjøre ifølge smittevernloven. Så dette er ganske alvorlig.

Kommuneoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune sier det er rart at både departementet, direktoratet og FHI satt på informasjon om koronautbrudd i to dager.

Smittevernoverlege Trond Brattland

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

Foto: Oda Viken / NRK

Departementet skal etter planen varsle underliggende virksomheter og andre departementer. Helsedirektoratet skal etter samme plan varsle Statsforvalteren, som igjen skulle ha varslet Tromsø kommune. Men kommunen fikk aldri en slik beskjed.

– Det er rart at de satt med informasjon om smitteutbrudd og ikke varslet berørte kommuner om det. Her burde involverte kommuner blitt kontaktet, sier Brattland.

Cruiseskipet seilte videre i to døgn med 339 personer og et smitteutbrudd om bord. Og da skipet la til kai i Tromsø, ble det ikke satt i karantene.

Roald Amundsen forlater Tromsø 31. august 2020, ettter å ha ligget til kai i en måned som følge av et koronautbrudd om bord.

Etter utbruddet trodde omdømmeeksperter at hoder i selskapsledelsen ville rulle. Det har så langt ikke skjedd. På land har FHI fått beskjed om å «skjerpe sine varslingsrutiner».

Foto: Lisa Rypeng/NRK

Visste at FHI overlot varslingen til Hurtigruten

Fredag 31. juli gikk 181 passasjerer fra 69 kommuner ut i Tromsøs gater og reiste hjem.

Kommunen ble ikke varslet før flere av besetningsmedlemmene testet positivt for covid-19 samme dag. Den beskjeden fikk de fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Først søndag 2. august gikk de samme myndighetene ut med frykt for et større nasjonalt utbrudd som følge av landgangen i Tromsø.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er overrasket over at helseministeren ikke har tatt selvkritikk på at også hans egen krisestab fikk dette varselet, men uten å ta grep.

– Normalt når man oppdager smitte på en skole eller sykehjem, så stenger man ned umiddelbart. Men i dette tilfellet lot man bare skipet seile videre. Og vi ser jo konsekvensene. Det har ført til smitte i store deler av landet.

Etter smitteutbruddet ga Høie uttrykk for å være skuffet over Hurtigruten. Han ba også FHI om å ha lavere terskel for å varsle.

Men den samme beskjeden hadde gått til krisestaben i hans eget departement og til Helsedirektoratets beredskapsgruppe.

Og når FHI halvannen time etter første e-post ville overlate varslingen til Hurtigruten, var det heller ingen av helsetoppene som grep inn.

Fra: utbrudd <*****@fhi.no<*****@fhi.no>>
Til: Beredskap <*****@helsedir.no<*****@helsedir.no>>; HOD Krisestab <*****@hod.dep.no<mailto:*****@hod.dep.no>>
Sendt: onsdag 29. juli 2020 17:38
Emne: U. off. Til orientering: oppdatering - Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Unntatt offentligheten

Til orientering – oppdatering:

Etter videre dialog mellom kommunen og ansvarlig lege på hurtigruteskipet er det nå bestemt at passasjerene som var på skipene i de aktuelle periodene vil få informasjon direkte om den mulige smitteeksponeringen og om at de bør ta kontakt med helsevesenet hvis de utvikler symptomer.

Det er dermed ikke behov for at kommunen går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet.

Hurtigruta har en kommunikasjonsplan på plass dersom det blir medieoppmerksomhet om saken.

På vegne av utbruddsgruppen ved FHI

***** *****

Seniorrådgiver

Avdeling for smittevern og beredskap

"Kommunen" FHI her refererer til er Hadsel kommune. Fra før er det kjent at Hadsel kommune opplevde å bli stoppet av Hurtigruten da de ville offentliggjøre informasjon om smitteutbruddet.

De neste e-postene i korrespondansen NRK har fått innsyn i, går mellom kommunikasjonsansvarlige i Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og Justisdepartementet.

Her er de tilsynelatende opptatt av hva som er best strategi for Hurtigruten.

Fra: Veire, Kjetil Berg <*****@fhi.no>
Til: Higraff Mona Sæverud <*****@hod.dep.no>; Andreas Skjøld-Lorange <*****@jd.dep.no>
Sendt: 30. jul. 2020 kl. 15:06
Emne: U. off. Til orientering: oppdatering - Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Hei, info om smitte på Hurtigruta under her. Usikker på hvordan medieoppmerksomheten her kan bli.

Innspill?

Kjetil

Fra: Andreas Skjøld-Lorange <*****@jd.dep.no>
Til: Veire, Kjetil Berg <*****@fhi.no> Kopi: Higraff Mona Sæverud <*****@hod.dep.no>
Sendt: 30. juli 2020 15:58
Emne: Re: U. off. Til orientering: oppdatering - Covid-19 tilfelle, hurtigruteskip

Hei Kjetil,

Umiddelbart tenker jeg det er bedre for Hurtigruta å gå ut med nyheten selv.

Hvis man finner ut at personen det gjelder har fått smitten et annet sted er det en slags oppside for dem. Da har de vært ansvarlige.

Hvis derimot det motsatte skjer, at dette blir kjent gjennom media, så tror jeg det blir verre for dem.

Andreas

Kommunikasjonsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Mona Higraff fikk også en kopi av denne samtalen.

Overlot ansvaret til privat aktør

NRK har stilt helse- og omsorgsminister Bent Høie en rekke spørsmål.

Høie mener e-posten NRK viser til ikke er et varsel om et smitteutbrudd og at kritikken fra Fylkesnes er uberettiget.

– Torgeir Knag Fylkesnes mener dere burde grepet inn da dere fikk varsel om smitteutbrudd på Hurtigruten. Hvorfor gjorde dere ikke det?

– Det var ikke noe varsel om smitteutbrudd på Hurtigruten. Det var én passasjer som hadde vært på Hurtigruten som hadde testet positivt i en kommune. Den informasjonen vi fikk på det tidspunktet, var at Hurtigruten skulle informere passasjerene og andre relevante i forbindelse med at én person var smittet.

– Det at dere unnlot å gripe inn, er det et brudd på smittevernloven?

Bent Høie under pressekonferanse om utviklinga i koronapandemien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det mener vi det ikke er. Dette var ikke et utbrudd, men én enkeltperson som hadde vært på Hurtigruten som hadde testet positivt.

– Vi hadde ingen forutsetninger på det tidspunktet for å forstå at Hurtigruten, som er et stort, norsk, ansvarlig selskap, ikke gjorde det de sa til oss at de skulle gjøre.

– Hvorfor varslet dere ikke Tromsø kommune slik at de fikk satt skipet i karantene?

– Det var fordi vi på det tidspunktet ikke var klar over at det var et utbrudd. Det var en enkeltperson om bord som var smittet og Hurtigruten ga oss informasjon om hva de skulle gjøre med dette, som var i tråd med måten dette skal håndteres på. Vi hadde ikke noen grunn til mistanke om at Hurtigruten ikke gjorde det de sa de skulle gjøre. Det viser det seg jo etterpå at de ikke gjorde.

Hurtigrutens ledelse har lagt seg flat for denne kritikken etter en intern gransking av selskapet.

NRK har også spurt Helsedirektoratet hvorfor ikke Statsforvalteren eller Tromsø kommune ble varslet i tråd med smittevernloven og beredskapsplanene.

Beredskapsdirektør Steinar Olsen sier de festet lit til FHIs dialog med legen på skipet på tross av varselet NRK har vist til.

Hvorfor ble det ikke satt inn tiltak som å sette skipet i karantene?

– Så lenge den ansvarlige medisinske fagpersonen om bord på skipet avkreftet at det var smitte der, vurderte vi at det ikke var grunn til å sette det i karantene.

Han sier Helsedirektoratet ikke kan ikke se å ha unnlatt å følge opp sin rolle, ansvar og oppgaver i saken.

Du kan lese alle svarene fra beredskapsdirektøren her:

På spørsmål fra NRK om hvorfor FHI, Helse- og omsorgsdepartementet og justisdepartementet på dette tidspunktet diskuterer hensynet til medieomtale, svarer Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør Line Vold:

– Vi diskuterer ikke hensyn til mediehåndtering. Vi oppdaterer hverandre på hva som kan komme av mediedekning for å kunne gi gode råd til Hurtigruten i tråd med vår rolle som rådgiver ved utbrudd, og selv være forberedte.

Det samme svaret har NRK fått fra Justisdepartementet.

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.

 • 17. juli 2020
  Den første seilasen

  MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet har med seg 209 passasjerer på det ukelange cruiset til Svalbard.

  Hurtigruten Roald Amundsen
  Foto: Hurtigruten
 • 21. juli 2020
  Sykdom i besetningen

  Folk i besetningen legges inn på skipshospitalet.

 • 24. juli 2020
  Tilbake i Tromsø

  MS «Roald Amundsen» returnerer fra Svalbard. Skipet setter kurs mot Svalbard nok en gang senere på dagen. Denne gangen er det 177 passasjerer om bord.

 • 29. juli 2020
  Første smittede

  En av passasjerene på den første seilasen får påvist koronaviruset. Vedkommende bor i Hadsel kommune i Nordland. Kommuneoverlegen tar kontakt med både Folkehelseinstituttet og Hurtigruten.

 • 29. juli 2020
  Varsler ikke

  Hurtigruten varsler ikke passasjerene som var med på den første seilasen, eller dem som nå er om bord i skipet, om smitten de er blitt kjent med. Selskapet konkluderer med at den syke passasjeren mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

 • 29. juli 2020
  – Ingen symptomer

  I ettertid forklarer kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken i Hurtigruten avgjørelsen om ikke å varsle slik: – Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de kom hjem fra turen med Hurtigruten.

 • 30. juli 2020
  Kontakt med UNN

  «Roald Amundsen» er på vei til Tromsø for andre gang. De er i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire av de ansatte om bord i skipet blitt syke, to av dem er lagt i isolasjon, men ifølge Hurtigruten er det ingen av dem som har symptomer som tyder på at de er smittet av koronaviruset. På UNN mener de det kan være snakk om koronasmitte.

 • 31. juli 2020
  Smitten blir kjent

  MS «Roald Amundsen» legger nok en gang til kai i Tromsø. De fire syke sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge ved ankomst Tromsø. Der får de bekreftet at de er smittet av covid-19. UNN varsler Tromsø kommune.

  MS Roald Amundsen ved kai i Tromsø.
  Foto: Tora Kyllingstad / NRK
 • 31. juli 2020
  Setter i gang tiltak

  Hurtigruten setter i gang testing av de 160 ansatte som har jobbet på de to seilasene. De sender også ut varsling til alle de 386 passasjerene på de to seilasene og starter å teste passasjerer. Men mange av passasjerene på den siste seilasen har allerede forlatt skipet. Noen har begynt på hjemreisen sin. Andre er i god gang med å utforske Tromsø.

  Line Miriam Haugan testes for korona etter å ha vært på reise med MS Roald Amundsen.
  Foto: Linda Pedersen / NRK
 • 1. august 2020
  Omfanget øker

  Prøvesvarene begynner å tikke inn. Lørdag 1. august har 33 av de ansatte på MS «Roald Amundsen» fått bekreftet koronasmitte. Tallet øker etter hvert til 36 ansatte. 33 av dem kommer fra Filippinene, et land som er merket rødt av Norske helsemyndigheter i forbindelse med pandemien.

 • 1. august 2020
  – Kan jobbe i karantene

  Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam forklarer at de ansatte fra Filippinene ble testet før de kom til Norge. Men at de kan jobbe på båten selv om de er i karantene, ifølge internasjonale regler.

  Oslo 20200801. Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam utenfor Havnelageret i Oslo i forbindelse med koronoautbrudd på Hurtigruten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix
 • 1. august 2020
  69 kommuner varslet

  FHI begynner å få oversikt over passasjerene på de to seilasene MS «Roald Amundsen» hadde til Svalbard. 69 kommuner er varslet om at de kan ha innbyggere som er smittet av koronaviruset etter å ha vært på tur med Hurtigruten.

 • 2. august 2020
  Flere syke passasjerer

  Svarene på prøvene begynner å bli klare. Antallet smittede passasjerer øker til fire i løpet av søndag 2. august. Dermed er det totalt 40 personer som har blitt smittet av covid-19 på de to seilasene til MS «Roald Amundsen».

 • 2. august 2020
  Prøver å forklare

  Det blir stilt spørsmål til om Hurtigruten har brutt smittevernreglene i sin håndtering av saken. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter at de ikke har fulgt FHIs retningslinjer for varsling. Han forklarer dette med rutinesvikt, og at beskjedene om smitte ikke havnet der de skulle med en gang. Videre sier Skjeldam at de følger internasjonale regler, og at de sier at folk kan jobbe på båt selv om de er i karantene.

 • 3. august 2020
  Stopper alle ekspedisjonscruisene

  Hurtigruten stopper all cruisevirksomhet med ekspedisjonsskip på grunn av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Dermed blir alle seilinger med MS «Roald Amundsen», MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» (bildet) innstilt, både i og utenfor norsk farvann.

  MS Spitsbergen - 00.00
  Foto: NRK
 • 3. august 2020
  Nytt smittetilfelle

  Tromsø kommune informerer om status for smitten. De har fått ett nytt positivt tilfelle. Dermed er totalt 41 personer smittet på MS «Roald Amundsen». Videre forteller kommunen at de begynner å få kontroll på de passasjerene som fortsatt oppholder seg i Tromsø.

 • 3. august 2020
  E-poster blir offentlige

  Interne e-poster som NRK har fått innsyn i, viser hvordan Hadsel kommune i arbeidet med en pressemelding ønsket å koble en koronasmittet mann i kommunen til reiser med Hurtigruten. «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», skrives det blant annet i en e-post. Hurtigruten benekter at deres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med smittevernlegen i Hadsel.

  e-post fra Hadsel til FHI
  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/NRK/Montasje
 • 3. august 2020
  Fylkeslegen og politiet skal granske

  Politiet forteller at de starter etterforskning av saken. De skal se om det er gjort brudd på smittevernloven i håndteringen av smitten. Også fylkeslegen i Troms og Finnmark skal granske måten Hurtigruten håndterte koronautbruddet på MS «Roald Amundsen».

 • 3. august 2020
  Ikke syke likevel

  To av de ansatte på MS «Roald Amundsen» som først hadde fått et positivt svar på koronatestene sine har ved nærmere ettersyn vist seg å ikke være syke likevel.

 • 3. august 2020
  Nytt tilfelle blant passasjerene

  Tromsø kommune bekrefter mandag kveld at enda en av passasjer fra MS «Roald Amundsen» har fått bekreftet koronasmitte. Dermed er det totale antallet 34 ansatte og seks passasjerer fra skipet.

 • 4. august 2020
  Flere nye tilfeller

  Flere nye tilfeller av koronaviruset er bekreftet blant både besetning og passasjerene på «Roald Amundsen». Deriblant et ti år gammelt barn. Smittetallet er nå oppe i 44. 35 blant besetningen og ni passasjerer.

 • 4. august 2020
  Tester folk på MS «Fridtjof Nansen»

  Fire av besetningen på et av Hurtigrutens andre ekspedisjonskip, MS «Fridtjof Nansen», er i isolasjon med forkjølelsesymptomer. Selskapet tester alle de 162 ansatte, og oppfordrer de 172 passasjerene til å teste seg. Skipet er på cruise langs Norskekysten og skal etter planen seile tilbake til Hamburg. Passasjerene oppfordres til å holde seg på lugarene sine. Senere viser det seg at ingen om bord er koronasyke.

  Kleven Verft har levert ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen til Hurtigruten
  Foto: Photo Motion / Hurtigruten
 • 4. august 2020
  MS «Spitsbergen» på vei til Tromsø

  Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune forbereder seg på å ta imot ekspedisjonskipet MS «Spitsbergen». Det er 134 personer om bord, 70 personer i besetningen og 64 passasjerer. Skipet fikk ikke lov til å legge til kai i Longyearbyen på Svalbard. Tromsø kommune sier at ingen får gå i land i byen før de har testet negativt på koronaviruset.

  Svalbard og MS Spitsbergen
  Foto: NRK
 • 5. august 2020
  Nytt tilfelle

  En mann i 70-årene fra Trøndelag får bekreftet koronaviruset. Mannen var passasjer på MS «Roald Amundsen». Senere på dagen kommer det oppdaterte tall smitten. Totalt er nå 37 ansatte og 16 passasjerer fra MS MS «Roald Amundsen» smittet.

 • 6. august 2020
  Må testes på nytt

  Tromsø kommune og UNN beslutter å overta det medisinske ansvaret på MS «Roald Amundsen». En befaring på skipet, som ligger til kai i Tromsø, viser flere personer med symptomer på koronaviruset. Skipslegene blir fritatt fra ansvaret.

  Roald Amundsen og Spitsbergen
  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix
 • 6. august 2020
  Mulig smitte på nytt skip

  To passasjerer er fraktet i land fra MS «Midnatsol» med mistanke om koronasmitte. Skipet er en del av den tradisjonelle kystruta til Hurtigruten, ikke ekspedisjonsruta som de andre skipene er en del av.

  MS Midnatsol
  Foto: Vidar Knai / SCANPIX
 • 6. august 2020
  Flere nye smittede

  Prøvene fra MS «Roald Amundsen» er klare. Det er bekreftet fire nye tilfeller blant besetningen. Dermed er 41 ansatte i rederiet nå smittet. Samtidig stiger antallet smittede passasjerer til 21.

 • 6. august 2020
  Ingen smittede på de andre skipene

  Prøvene fra MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» bekrefter at ingen på de to ekspedisjonskipene er smittet av koronaviruset.

 • 6. august 2020
  Tar over ansvaret

  Tromsø kommune tar over ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord på MS «Roald Amundsen». Legene på skipet mente de syke om bord ikke viste tegn på koronaviruset, men da pasientene kom på sykehus tok det bare to minutter før helsepersonell varslet kommunen om mulig smitte.

 • 7. august 2020
  Inge syke på «Spitsbergen»

  Ingen om bord på MS «Spitsbergen» er smittet av korona. Eli Andås og Helge Fjermeros er de første som får forlate skipet.

  Eli Andås og Helge Fjermeros fikk som de første av 64 passasjerer slippe ut av MS Spitsbergen.
  Foto: Gunnar Grindstein / NRK
 • 20. august 2020
  Alle er testet

  Alle som var om bord på MS «Roald Amundsen» har fått sine prøvesvar. Totalt ble 71 personer smittet av koronaviruset. 29 passasjerer og 42 ansatte.

 • 24. august 2020
  Alle er friske

  Beskjeden om kommer om at alle de 42 ansatte på «Roald Amundsen» som var smittet nå er friske.

  Katrine Wennevold
  Foto: Rune N. Andreassen / NRK
 • 28. august 2020

  MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet ar ligget til kai i byen i nesten en måned etter koronautbruddet.

  Roald Amundsen forlater Tromsø
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • 01. september 2020
  Knusende rapport

  Sjøfartsdirektoratet offentliggjør sin rapport etter å ha gransket Hurtigrutens håndtering av koronautbruddet. Rapporten er knusende. Det viser seg blant annet at rederiet ikke gjorde nye risikovurderinger, at mistanke om smitte ikke ble varslet, at smitte og mistanke om smitte ikke ble loggført og at skipet ikke hadde hadde utstyr for testing av covid-19 om bord.

 • 17. september 2020
  Nok en knusende rapport

  Hurtigruten presenterer sin egen granskingsrapport etter utbruddet. Dommen er knusende, både når det kommer til vurdering av smitterisiko, organisering i selskapet, og ikke minst håndteringen av situasjonen om bord.

  Daniel Skjeldam
  Foto: Terje Pedersen / Scanpix
 • 17. september 2020
  Skjeldam svarer ikke

  Konserndirektør i Hurtigruten Daniel Skjeldam stiller opp i Dagsnytt 18 på NRK. Han unnlater å svare på spørsmålene fra

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 13.04.2021
4 543
Smittede siste 7 dager
269
Innlagte
688
Døde
835 970
Vaksinerte