PCI
Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

Helse Nord utsetter PCI-avgjørelsen

Oppsummert

I dag skal Helse Nord at et standpunkt i PCI-saken. I Nordland ønsker de et eget PCI-senter til Bodø. Helse Nord mener også det er på sin plass, mens fagfolket ved UNN i Tromsø mener det er unødvendig.

 • Foreløpig risikovurdering klar

  Det bør etableres et PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Det er en av konklusjonene fra et utvalg som har vurdert saken. – Det kan gi befolkningen på Helgeland og i resten av fylket raskere og lettere tilgjengelig behandling når tid er kritisk, skrives det. Men de sier det er en klar forutsetning at hjertemiljøet ved UNN i Tromsø bygges kraftig opp, samtidig som det bygges et senter for avansert hjertemedisin i Bodø. Saken skal avgjøres i Helse Nord-styret i desember.

 • – Stolt av styrets avgjørelse

  Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, er stolt over innsatsen til styret onsdag formiddag.

  – I dag kom det frem flere sider av saken, som selvfølgelig virker inn på avgjørelsen vi tok i dag.

  Styret ønsker grundigere undersøkelser før de kan ta en avgjørelse i saken, blant annet ønsker de å vite mer om hva et PCI-senter vil få å si for pasienttilbudet for pasienter i hele Nord-Norge. I tillegg ønsker de å se på hvilke økonomiske forskjeller det vil få å etablere et dag- eller et døgntilbud i Bodø.

 • Legger frem nytt forslag til vedtak

  Lars Vorland legger frem et nytt forslag til vedtak i styret, som de har utarbeidet i pausen:

  • Styret i Helse Nord ønsker en bred risikoanalyse av behandlingstilbudet for pasientene på Helgeland og Finnmark ved en etablering av et PCI-senter i Nordland.

  • De vil ha en analyse av dagtilbud sammenlignet med døgntilbud (inkludert kapasitet på UNN og økonomi).

  • De ønsker en etablering av et regionalt fagråd for kardiologi som skal skape en arena for dialog og samarbeid.

  • Ber administrerende direktør om å ta initiativ overfor politiske myndigheter for informasjon og forankring.

  • Ber om oppdater saksfremlegg legges frem for styremøtet i desember 2017.

 • – Enig om mye

  Styreleder Marianne Telle oppsummerer debatten slik:

  – Jeg opplever at vi er enige om at vi ønsker et likeverdig tilbud for pasientene i vår region, at vi mener det er viktig å ikke bare tenke på et PCI-tilbud, men på hele pasientforløpet til hjertepasientene, og vi er enige om at det er viktig at vi kan dele kunnskap mellom helseforetakene. Så opplever jeg en usikkerhet hos noen styremedlemmer på om de er i stand til å ta en vurdering basert på den informasjonen som ligger til grunn per i dag, eller om vi trenger mer informasjon.

  Marianne Telle
  Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali