Hele huset var innredet som en gedigen cannabisplantasje – nå skal dets skjebne avgjøres

Bolighuset i Tromsø ble brukt til cannabisplantasje, mente lagmannsretten. Dermed inndro de deler av huset som straff. Nå skal husets endelige skjebne avgjøres i Høyesterett.

Kjelleren i det aktuelle huset

Det er dette huset striden står om, som Høyesterett nå skal avgjøre om kan inndras.

Foto: Politiet

Fire menn ble i Hålogaland lagmannsrett dømt for fremstilling av flere kilo hasj over en periode på flere år. Plantasjen er omtalt som en av landsdelens største cannabisplantasje.

Alle fire ble idømt fengselsstraff på mellom 1 og 2 år. Ifølge dommen er deler av huset innredet som en plantasje, og derfor mente lagmannsretten at også deler av huset skal inndras som straff. Denne dommen aksepterte ikke eieren av huset og har derfor fått anket den til Høyesterett.

Tiltalen mot to av mennene gikk ut på at de hadde tilvirket nær 80 kilo cannabis i huset, mens de to andre var tiltalt for fremstilling av om lag 40 kilo. Likevel har aldri politiet funnet så store mengder i huset. Grunnlaget for størrelsesanslaget er et estimat av hva som kan ha vært produsert i huset. Derfor var strømregningen et sentralt bevispunkt fra påtalemyndigheten.

Les også: – Huset er innredet som en hasj-plantasje

Hasj

Stort sett hele huset er innredet nærmest som en fabrikk, mener politiet.

Foto: Politiet

Huset der produksjonen av hasj har foregått ble kjøpt av en av de tiltalte i 2011. Året etter, i 2012, økte strømforbruket til det dobbelte av det normale. Tilsvarende hus har et årlig forbruk på 25.000 kWh, mente eksperter fra Troms kraft, men i dette huset hadde forbruket økt til over 55.000 kWh.

Fikk ikke medhold i tingretten

Da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett fikk ikke statsadvokaten medhold i kravet om inndragning av huset, men da saken ble anket til lagmannsretten ble straffene for tre av de tiltalte økt med noen måneder. Under ankebehandlingen fikk også påtalemyndigheten medhold i inndragning av deler av huset. Mannen som eier huset påklagde avgjørelsen og nå skal altså Høyesterett avgjøre om delvis inndragning av huset er en korrekt avgjørelse.