Hektisk natt for politiet

Det har vært en forholdsvis travel natt for politiet i Tromsø. Flere personer er blitt tatt hånd om fordi de var overstadig beruset, flere høylytte fester er blitt stoppet og politiet melder om noen tilfeller av slåssing og truende adferd der politifolk måtte gripe inn. – En hektisk, men ikke ekstrem natt, sier operasjonslederen søndag morgen. Også for politiet i Harstad har det vært nok å gjøre natt til søndag. Det har vært mye ordensforstyrrelser og slåssing, og 8 personer er innsatt i arrest i løpet av naten.