Heimevernet styrkes

Heimevernet i Finnmark styrkes med en egen spesialstyrke bestående av soldater med erfaring fra Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommando. I løpet av 2019 får HV i Finnmark luftvern, våpen, snøscootere og kjøretøyer de andre avdelingene i landet ikke har. Det er den nye sikkerhetspolitiske situasjonen og et vanskeligere forhold til Russland som gjør at Stortinget har vedtatt å bygge opp igjen det som kalles landforsvaret i Finnmark, skiver NTB.