Havnet på sosialen etter NAV-råd

Reglene rundt sykepenger er både komplisert og urettferdig, mener trygdeekspert. En alenemor som etter råd fra NAV tok permisjon mens hun ventet på barnehageplass, fikk en kraftig økonomisk smell.

Bildemontasje

Oddveig Jensen fra Kirkenes tok imot råd fra NAV om å gå ut i ulønnet permisjon mens hun ventet på barnehageplass til sitt yngste barn. Nå lever hun på sosialstønad og barnetrygd.

Foto: Bildemontasje

– Den er vanskelig å lese. Det er umulig å lese loven uten å lese både forarbeider og rettspraksis helt opp i lagmannsretten, også trygderettspraksis, sier advokat og spesialist i arbeidsrett, sier advokat Thomas Braut Svendsen.

Advokat Thomas Braut Svendsen i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) er spesialist på arbeid og trygderett. Han sier at han selv har problemer med å forstå regelverket, og at det er så komplisert at ikke en gang NAV selv forstår det.

– Det at man må i et rundskriv for å finne vilkårene for å få rett til sykepenger, og konsekvensene av det er for så vidt ikke helt i samsvar med hvordan loven er tenkt, sier Braut Svendsen.

Oddveig Jensen

Oddveig Jensen hadde jobb og en lønn det var til å leve av. Uten å få vite om konsekvensene ved å ta ut ulønnet permisjon, må hun nå gå på sosialkontoret for å søke om penger til livsopphold.

Foto: Privat

Oddveig Jensen fra Kirkenes tok imot råd fra NAV om å gå ut i ulønnet permisjon mens hun ventet på barnehageplass til sitt yngste barn. Nå lever hun på sosialstønad og barnetrygd.

– Det er tøft psykisk å komme seg gjennom dagen når det ligger regninger man skulle betalt. Det er tøft å stå opp og ha et smil, men man må jo prøve å være positiv for ungene sin skyld, for de skal jo ikke lide, sier Oddveig Jensen.

Mistet trygderettigheter

Oddveig er alenemor til to barn, og måtte være hjemme i ti uker til det yngste barnet fikk tildelt barnehageplass.

Da ble hun rådet til å ta ut ulønnet permisjon med full overgangsstønad, men ble ikke opplyst om at stønaden ville frata henne trygderettigheter.

Ifølge NAVs regelverk regnes ulønnet permisjon utover 14 dager som avbrudd i arbeidsforholdet. Dermed mistet Oddveig retten til sykepenger da hun kom tilbake i jobb etter ti ukers permisjon. Etter åtte dager ble hun syk, men ble da henvist til å søke sosialhjelp. Nå taper hun 17.000 i måneden.

– Nå var jeg jo på NAV og spurte hva kan jeg gjøre. Da fikk jeg vel en beskjed at det eneste jeg kan gjøre nå er å gå på sosialkontoret å søke om livsopphold, sier Oddveig.

Hun føler seg lurt av Nav i Sør-Varanger kommune, da de aldri opplyste om konsekvensene.

NAV mener det tar for lang tid å gi all informasjon

Da Oddveig søkte om sosial stønad ble hun forespeilet av det lokale Nav-kontoret at hun ville få tilbake retten til sykepenger. Men da hun søkte fikk hun avslag fra Nav forvaltning.

– Jeg visste overhodet ikke at jeg kunne havne i en slik situasjon, og jeg syns at lovverket er så vanskelig at de i det minste bør opplyse folk om at man kan få problemer senere. For det er ingen selvfølge at alle kan loven ut og inn, sier Oddveig.

Leder i NAV Sør-Varanger Kristian Johansen forsvarer likevel at de ansatte ikke gav Oddveig den nødvendige informasjonen ved oppmøte i skranken.

– Det som er vanlig i NAV er at vi er veldig konkret i forhold til de spørsmål som stilles, og går normalt ikke ut og gir informasjon om grunnleggende rettigheter. For det første vil det ta alt for lang tid, og for det andre vil det bli alt for mye informasjon for brukeren å håndtere, sier Kristian Johansen.

Thomas Svendsen

Advokat og spesialist i arbeidsrett, Thomas Braut Svendsen mener Nav har opptrådt kritikkverdig i saken.

Foto: STORENG, BECK & DUE LUND DA

Advokat og spesialist på arbeid og trygderett, Thomas Braut Svendsen i SBDL mener derimot at NAV er pliktig til å informere om konsekvensene.

– NAV har som alle andre forvaltningsorganer en veiledningsplikt etter forvaltningslovens regler, og denne plikten skal de følge, sier Braut Svendsen.

– Loven burde vært enklere

Advokat Thomas Braut Svendsen mener loven om sykelønn ikke er hensiktsmessig i Oddveigs tilfelle.

– Loven burde antagelig vært enklere, mindre byråkratisk. Det er greit nok at man har krav til minsteinntekt og opptjeningstid, men i akkurat dette tilfellet mener jeg loven burde vært endret. Fordi hun er ikke arbeidsledig, hun er i arbeid, sier Braut Svendsen.

Også NAV Sør-Varanger innrømmer at loven er vanskelig å forstå.

– Det er et krevende lovverk og kan være vanskelig å forstå. Vi må nesten appellere til brukeren om å ta kontakt med oss igjen, hvis man ikke har forstått reglene, sier leder i NAV Sør-Varanger, Kristian Johansen.

Oddveig Jensen mener selv at NAV ledet henne inn i uføret hun er i, da de ikke opplyste om konsekvensene. Hun taper nå 17 000 kroner i måneden fordi hun ikke får sykepenger.

– Vanlig lønn tidligere var ca. 30 000 før skatt, nå lever jeg på barnetrygd og sosialstønad. Man blir på en måte flau og det er ikke godt å føle at man bor i et hus man ikke har betalt for. Jeg har jo skattet i mange år, og skjønner ikke hvorfor man ikke kan få noe tilbake når man trenger det, sier Oddveig Jensen.