Hopp til innhold

Havnespy kan spre seg helt til Svalbard, ifølge en ny risikovurdering

Ny risikovurdering viser at havnespy fortsatt må bekjempes med tiltak i småbåthavner, overvåking av spredning og rengjøring av større skip, skriver Miljødirektoratet.

Havnespy i Engøysundet i Stavanger

Havnespy er en invaderende, fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Den største risikoen for at havnespy skal spre seg videre er som påvekst på skip, borerigger og andre fartøy.

Havnespy kan også overleve ved lavere temperaturer, noe som medfører at arten har potensial til å kunne kolonisere hele norskekysten, helt til Svalbard, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Ellen Hambro

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Havnespy er en invaderende, fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet, skriver miljødirektoratet.

Ifølge miljødirektoratet har havnespyet et stort potensial til å utkonkurrere andre arter ved å gro over disse, og dermed redusere deres leveområder og vekstmuligheter.

I tillegg kan den fremmede arten true næringsinteresser langs kysten, slik som oppdrettsnæringen, skriver de i pressemeldingen.

Dette kommer frem i en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Selv om det er svært usannsynlig at havnespy kan utryddes fra norske farvann, viser rapporten at tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen og hindre at den sprer seg til nye områder, sier Hambro.

Flere båter ved Longyearbyen på Svalbard.

Mange skip besøker Svalbard. Havnespy kan spre seg helt til Svalbard, ifølge en ny risikovurdering.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Tilpasset kalde temperaturer

Havnespy beskrives som en hær som invaderer, dekker til, og kveler andre arter.

Vivian Husa, forsker ved Havforskningsinstituttet, sier at dette er en art som blant annet finnes langs kysten av Alaska.

Den er tilpasset kalde temperaturer, overlever i temperaturer ned mot null grader, kanskje til og med ned mot minus to grader.

HI-forsker Vivian Husa samler inn skjell til oljeanalyser

Vivian Husa, forsker ved havforskningsinstituttet.

Foto: Stine Hommedal / Havforskningsinstituttet

Men havnespy har ikke en god reproduksjon nord for Tromsø, på grunn av temperaturene. Arten kan spre seg, men spredningen er ikke spesielt effektiv.

Sør for Tromsø reproduserer arten gjennom larver i temperaturer ned mot 11–13 grader.

Den kan dukke opp når som helst, om det er en båt som har den på.

Les også: Det frykta havnespyet spreier seg: – Kan ikkje bli kvitt det utan å kverke alt anna som er i området

Satt i gang flere strakstiltak

I 2020 ble det oppdaget havnespy i Stavanger. Havna har stor båttrafikk og arten har trolig vokst på skip som har kommet til vestlandsbyen.

Havforskningsinstituttet fryktet i 2021 at de ville oppdage arten flere steder.

De siste årene er havnespy oppdaget i fem havner på Vestlandet.

Havnespy, Engøy i Stavanger
Foto: Gunnar Morsund / NRK

I pressemeldingen skriver Miljødirektoratet at de derfor satt i gang flere strakstiltak for å forhindre spredning.

Blant annet har småbåteiere blitt oppfordret til å jevnlig sjekke båtene sine for havnespy, og rengjøre både båt og redskaper, skriver de.

Les også: Dødeleg art kom snikande under eit skip

Tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen

For et år siden startet Miljødirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet en kartlegging og overvåking av havnespy.

Miljødirektoratet mener at den nye rapporten understreket behovet for å fortsette med tiltakene.

– Selv om det er svært usannsynlig at havnespy kan utryddes fra norske farvann, viser rapporten at tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen og hindre at den sprer seg til nye områder.

– Den jobben som allerede pågår for å hindre havnespy i å spre seg skaffer oss tid til å få på plass mer omfattende tiltak overfor større skipstrafikk, sier direktøren i Miljødirektoratet.

Les også: Vil bruke kråkeboller for å bli kvitt fryktet art

Tom Børvik og Brynjar Berg
Tom Børvik og Brynjar Berg